Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Welcome BC Day

Vitajte v Britskej Kolumbii - tak sa dá v krátkosti charakterizovať posolstvo, ktoré chcú organizátori WelcomeBC Day oznámiť novoprišlým imigrantom do BC.

Vláda BC oficiálne prehlásila 6.október za "WelcomBC Day", ako ocenenie prínosu, ktorým imigranti obohacujú Britskú Kolumbiu.

Pri tejto príležitosti, 6.októbra 2010, vláda BC pozvala členov diplomatického zboru a zástupcov národných komunít na oslavu dňa "WelcomeBC Day". Za Slovensko sa tejto oslavy zúčastnil honorárny konzul SR v BC pán Stanislav Lišiak a zodpovedný redaktor slovenského časopisu Slovo z Britskej Kolumbie pán Jozef Starosta.

Niekoľko obrázkov z oslavy:


Poslanci parlamentu BC pri vyhlásení 6.októbra za "WelcomBC Day"Medzi pozvanými bol aj Honorárny konzul SR Stanislav Lišiak (vľavo) a zodpovedný redaktor časopisu Slovo z Britskej Kolumbie Jozef Starosta (vpravo). Uprostred je poslanec parlamentu BC Richard T. Lee, M.L.A.,Účastníci oslavy, zástupcovia diplomatického sboru a národných komunít - v druhom rade, prvý sprava je Honorárny konzul SR Stanislav LišiakZástupcovia Švajčiarska a Slovenska v BCSladká Britská KolumbiaViac informácií o "WelcomBC Day" môžete nájsť na
http://www.welcomebc.ca/wbc/welcomebcday.page?


Play slots online for real money https://onlineslots.money/