Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Náboženský život Slovákov v New WestminsteriMám tú výhodu, že si ako prvý môžem prečítať všetky príspevky, ktoré vychádzajú v našom časopise ešte pred ich uverejnením. Veľmi si cením prácu a úsilie pána Mihála, autora článku o náboženskom živote Slovákov v Kanade, o pochoponie histórie Slovákov v Kanade a o zachovanie nášho národného povedomia. Zatiaľ som jeho knihu nečítal, ale už teraz sa teším, že si ju objednám a dôkladne celú prečítam a poučím sa o živote našich predchodcov – emigrantov v Kanade.

Mnohí naši krajania-emigranti, hlavne tí starší, určite súhlasia s autorovým hodnotením postavenia slovenských farností a kostolov naprieč Kanadou. Mňa, služobne mladšieho emigranta, zaujala v článku jedna veta. "Kostoly a farnosti v ostatných mestách zatiaľ prežívajú, ale len farnosť svätého Cyrila a svätého Metoda v Mississauge, Ontario môžeme označiť za naozaj prosperujúcu.” Neviem presne v akom kontexte sa táto veta nachádza, žiada sa mi však povedať niekoľko slov o našej farnosti.

Patrím do slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster v Britskej Kolumbii. Sme najzápadnejšou slovenskou farnosťou na oboch amerických kontinentoch, ďaleko od Toronta, ďaleko od Montrealu, ďaleko od provincie Ontário, kde je asi najväčšia koncetrácia slovenských emigrantov. Sme však živou farnosťou.

Oslavujeme 50. výročie založenia našej farnosti. Počas celých 50 rokov vo farnosti účinkovaki slovenskí kňazi, 40 rokov to boli slovenskí jezuiti, teraz je to otec Juraj Kopanický z bansko-bystrickej diecézy. Určite by väčšina farníkov označila našu farnosť za viac ako iba prežívajúcu.

Na jednej strane niekto môže spolu so slovenským porekadlom prehlásiť, že „Každá líška svoj chvost chváli“, na druhej strane však každý návštevník nášho kostola si môže všimnúť, že sa počas bohoslužieb slovenský spev z chórusu mieša s detským krikom a plačom, že sa malé deti, ktoré sa sotva naučili chodiť, motajú pri podávaní svätého prijimania pod nohami starých krivkajúcich farníkov. Sme živé farské spoločenstvo, v ktorom plačú malé deti a drobizg sa motá popod nohy starým farníkom. Pán Boh zaplať.

Na obrázku zo septembra 2010 môžeme vidieť kongregáciu po nedeľnej slovenskej sv. omši, ktorú koncelebrovali otec Juraj, správca farnosti a otec Kazimír, ktorí ho počas letných mesiacov zastupoval.

Jožo Starosta

Foto: Jozef Považan

Play slots online for real money https://onlineslots.money/