Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Pozdrav zo Slovenska

Je pre mňa milým prekvapením na stránkach Slovo z Britskej Kolumbie (ku ktorému so sa dostala v posledných dňoch dosť "náhodne") sledovať ako komunita Slovákov žijúcich v Kanade drží pospolu a utužuje nielen svoje vlastenectvo, vieru svojich predkov ale aj tú najprirodzenejšiu medziľudskú komunikáciu, ktorá spočíva v zdieľaní svojich zážitkov, úspechov, trápení, spomienok,.... delení sa o radosti , ktoré sa tým znásobujú ale i o starosti, ktoré sa potom ľahšie znášajú.

Prečo je to pre mňa také prekvapujúce? Hlavne preto, že pre mňa, ktorá žijem na Slovensku, je čoraz bolestnejšia skutočnosť, že tu u nás je stále viac badať duch odcudzenia, uzatvárania sa do seba, svojho okruhu známych, posudzovania, závisti, neprajnosti .... Je to veľmi smutné konštatovanie, ale žiaľ, vo veľa prípadoch pravdivé. A to, čo z riadkov a z fotografií Vášho časopisu srší, toho u nás ubúda a žiaľ presadzuje sa trend niekoho napodobňovať, osvojovať si cudzí slovník, cudzie náboženstvo, cudzie prvky v slávení tradičných sviatkov ako sú Vianoce, Veľká noc, Všetkých svätých,...

Keď píšem tieto riadky veľmi živo sa mi vynárajú spomienky na leto 1988, kedy som navštívila Kanadu na pozvanie Slováka – milého, srdečného a otvoreného priateľského človeka Adriana. Dostalo sa mi veľmi vrúcneho prijatia nielen v jeho rodine, ale aj vo všetkých rodinách, ktoré som v jeho sprievode navštívila a do dnešného dňa sa mi srdce zachveje pri spomienke s akou pohostinnosťou a vrúcnosťou som sa stretla.

Viete ako som sa dopočula o Slove? Pracujem v TV LUX – čo je katolícka televízia na Slovensku – a nedávno sme vysielali reláciu Kniha, v ktorej bola predstavená publikácia Ondreja Miháľa Náboženský život Slovákov v Kanade. Jeho rozprávanie bolo pútavé a zaujímavé, takže som začala hľadať na internete viac informácií, pri čom som natrafila na článok v Slove z BK zima 2009, v ktorom autor predstavil svoju knihu. Následne som si prezrela celé Slovo, neskôr i čosi viac o Slovákoch žijúcich v BK. A tak ma ovanul ten príjemný závan spolupatričnoti, zdieľania, o ktorom som písala na začiatku.

A tak Vám chcem vysloviť vďaku, že Vy a Vaši priatelia okolo, aj vydávaním Slova z BK ste šíriteľmi pokoja, dobra a lásky.

Z krásneho Slovenska Vám i Vašim priateľom želám hojnosť Božích milostí, veľa zdravia, pokoja, radosti a lásky a veľa tvorivých nápadov do Vašej práce.

S pozdravom Eva Janíková, Bratislava.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/