Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

1978 - vianočné koledy

Spev je jednou z činností, ktorá sprevádzala emigrantov v ďalekej i blízkej minulosti a je prítomná i v súčasnosti pri priateľských stretnutiach, výletoch do prírody alebo sviatkoch cirkevného roka. Spievanie vianočných kolied je asi blízke každému našincovi. Na fotografii z 24. decembra 1978 vidíme vzorku slovenských emigrantov z viacerých emigračných vĺn ako spoločne spievajú vianočné koledy 20 minút pred polnočnou sv. omšou pod vedením dirigentky p. Vlasty Drobnej. Na fotografii spoznávame manželov Dočolomanských, manželov Vadinových, p. Eliáša, Mary Benešovú a Reginu, Terku a Marienku Tobiášovú.
Play slots online for real money https://onlineslots.money/