Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

II.3: Dar Viery (Henrieta Vyzinkar)

Hrejivé lúče slnka
hladia ma po tvári
ako Božia milosť,
ktorá neunaví.

Leto osvecuje lúč viery
lebo tam
kde je tvoj poklad,
tam je aj tvoje srdce.

Naveky vďační vierozvestcom
za tú milosť z neba,
ktorá dovolila vstúpiť do sŕdc
nášho slovenského chleba.

Henrieta Vyzinkar

toto sa mi paci

toto sa mi paci

Jožo

Play slots online for real money https://onlineslots.money/