Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

II.4.03: Odkiaľ ideš a kam smeruješ Slovo z Britskej Kolumbie?

Uplynuli 2 roky od začiatku vydávania časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Pri tejto príležitosti som položila zodpovednému redaktorovi Jozefovi Starostovi niekoľko otázok ...

Ako hodnotíš uplynulé dva roky a uplynulé dva ročníky časopisu Slovo?
Mám rád čísla. Hoci sa dajú použiť, využiť alebo zneužiť, čísla za to nemôžu. Sú nestranné. Pokúsim sa ich použiť na opis uplynulých prvých dvoch ročníkov časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Slovo vyšlo 8x. Uverejnili sme 101 príspevkov, 88 z nich bolo slovenských, 12 anglických a 1 český.

Aký druh článkov Slovo z BC uverejňuje?
Medzi uverejnenými článkami bolo 18 historických príspevkov, 17 próz, 12 reportáží z udalostí, 10 príspevkov “Predstavujeme Vám”, 8 sezónnych duchovne ladených úvodníkov, 8 zamyslení redaktora, 8 článkov o prekrásnej Britskej Kolumbii, 7 cestopisov, 5 článkov zo života komunít, 3 odborné poradenské príspevky, 3 úvahy, 2 básne a viaceré krátke oznamy, odozvy čitateľov, inzeráty a záhady.

Kto prispieva do časopisu?
Sú to všetko ľudia, ktorých osobne poznám, s ktorými som už kadečo zažil a ktorých si veľmi vážim. Celkovo do 8.čísel prispelo alebo materiál a rozhovor poskytlo 37 autorov.

Medzi pravidelných autorov patria Mária Eškut, Marta Styk, Andrej Doboš, Jožo Starosta a Jana Jurkovičová. Veľmi častými prispievateľmi sú Mária Vrabčeková, Mária Matovčíková, Marcella Krupa, Daniel Behán, Bystrík Brázda, Natasha Nagy a Pavol Hollosy.

Aspoň raz prispeli alebo rozhovor či materiál poskytli A. Rolníková, J. Beblár, P. Antonič, J. Volentier, M. Olexa, M. Kovalčíková, J. Kopanický, J. Zelísková, H. Vyžinkár, S. Lišiak, B. Ondrášeková, Z. Beranová-Křížová, J. Daniš, J. Sabová, V. Mečar, H. Krč, M. Benešová, J. Šutka, A. Benna, B. Palko, R. Kinček, P. Bugár, F. Kohucik, T. Harceg a D. Berka.

Všetkým patrí nevýslovná vďaka za ich čas a ochotu pomôcť pri vydávaní nášho časopisu.

Ako by si charakterizoval časopis Slovo z BC? Je to kultúrny časopis, národný, spravodajský, politický, náboženský, sekulárny, literárny, spoločenský, duchovný...?
Hmm ... Je zaujímavé ako sa snažíme veci, udalosti aj ľudí klasifikovať ... V 1.čísle sme zadefinovali zameranie nášho časopisu. Chceme sa sústrediť na pozitívne, nie negatívne stránky emigrantského života, na inšpiračné, nie depresívne skutočnosti, na kooperáciu, nie konfrontáciu, na dobrú skúsenosť a nie rozporuplné názory, na to čo nás spája a nie na to, čo nás rozdeľuje.

Časopis má vysokú prezentačnú úroveň, takmer žiadnu gramatickú chybu a vychádza na kvalitnom papieri. Kto robí grafickú úpravu, upravuje gramatiku a kde tlačíte váš časopis?
Našim grafikom je od samého začiatku Daniel Behan. Stretol som sa s ním asi pred 5 rokmi v jednej vancouverskej firme, kde som pracoval ako konzultant a on ako programátor – grafik. Keď firmu po odkúpení presťahovali do Gibraltáru, strávili sme tam spolu s Danielom nejaký čas a lepšie sme sa spoznali. Je do skvelý človek aj odborník. Všade o ňom rozprávam, že je to on, ktorý svojou grafickou úpravou pozdvihuje naše amatérske príspevky na profesionálnu úroveň.

Musím sa priznať, že ma veľmi bolí, keď mnohí novoprišlí mladí vzdelaní ľudia robia pri prísaní základné gramatické chyby. Našťastie sa to obyčajne nevzťahuje na našich prispievateľov. Hoci každý z nás sa snaží ako najlepšie vie, záverečnú gramatickú a štylistickú úpravu robí Andrej Doboš, pisateľ rubriky "Prekrásna Britská Kolumbia", horolezec a všestranný programátor. Má zaujímavú kombináciu talentov.

Časopis tlačíme v miestnej profesionálnej tlačiarni Isaac Print It Productions. S majiteľom som sa zoznámil vo farnosti Sv. Kláry v Coquitlame na stretnutiach Kolumbových Rytierov. Prídavné meno „Issac“ v mene firmy je odvodené z adresy, kde firma sídli, Isaac Crescent v Maple Ridge. Napriek tomu, že sme kolegovia v spomínanej farnosti, časopis tlačí za plnú cenu, bez zľavy. Kvalita tlače je však naozaj vynikajúca.

Koľko vás stojí vydanie jedného čísla?
Doposiaľ sme z každého čísla nechali vytlačiť 1,000 výtlačkov. Vytlačenie každého čísla nás stálo v priemere $1,500. K tomu treba pridať náklady na rôzne kancelárske potreby a poštovné, takže pre každé číslo je nám treba zozbierať okolo $1,800. Čas na prípravu jedného čísla sa pohybuje niekde medzi 200 a 250 hodinami. Tento čas predstavuje prácu redaktora, grafika, jazykových editorov a individuálnych autorov. Práca je dobrovoľná (neplatená), závisí na ochote a obetovaní vlastného voľného času.

Po koľko predávate váš časopis?
Zatiaľ nemáme ustálené ceny. Prvé číslo bolo nepredajné, druhé malo doporučenú cenu $3.00, pre ďalšie 3 čísla sme uviedli presnú cenu $3.00 a posledné 3 čísla majú opäť doporučenú cenu. Keby sme predali aspoň 600 výtlačkov po $3.00 za kus, mali by sme pokryté všetky výdavky na materiál.

A koľko výtlačkov predáte?
Máme 22 stálych predplatiteľov, ktorým posielame časopis poštou (Kanada, USA, Slovensko) a okolo 20-30 výtlačkov predáme vo farnosti Sv. Cyrila a Metoda v New Westminster. Drvivú väčšinu výtlačkov distribujeme zdarma, poštou na vybrané miesta (napr. Univerzitná Knižnica, Matica Slovenská, Slovenské Veľvyslanectvo Ottawa) a roznášaním na distribučné miesta. Medzi najnavštevovanejšie distribučné miesta patrí farská hala Sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri, Vancouver Public Library a čakáreň v ordinácii slovenského lekára Dr. Newmanna. Úplný zoznam distribučných miest môžete nájsť na 10. strane tohoto čísla.

Prvý ročník sme tiež rozposielali v pdf formáte na asi 500 emailových adries. V druhom ročníku sme od toho upustili, čitatelia sa naučili navštevovať našu webovú stránku http://www.sk-bc.ca/slovozbk, kde si môžu časopis nielen prečítať, ale tiež "stiahnuť". Máme denne okolo 50 návštevníkov.

Máte iba 22 trvalých predplatiteľov?!? Kto potom financuje vydávanie časopisu?
Časopis začal vychádzať s finančnou podporou Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) , ktorý bol zriadený pri Úrade vlády SR v Bratislave. ÚSŽZ je aj naďalej hlavným sponzorom časopisu, aspoň pre tento rok. Okrem toho máme niekoľkých lokálnych sponzorov, ktorí nás pravidelnejšie, alebo aspoň z času na čas, podporia svojim inzerátom alebo priamou finančnou pomocou. V súčasnosti sú to naši sponzori a inzerenti, ktorí nás finančne „držia nad vodou“. Patrí im za to naša vrelá vďaka. V každom z posledných čísel je zoznam sponzorov.

Prečo ÚSŽZ podporuje práve Slovo z Britskej Kolumbie?
ÚSŽZ vypisuje každoročne konkurz na pridelenie dotácií pre rôzne projekty Slovákov žijúcich v zahraničí. O dotáciu môže požiadať slovenský krajanský spolok, inštitúcia alebo dokonca aj fyzická osoba. Ako fyzická osoba som v lete r.2007 požiadal o dotáciu pre vydávanie časopisu Slovo z BC a ÚSŽZ túto dotáciu schválil. Rovnako úspešne som požiadal o finančnú pomoc v r.2008 a 2009. Tým, ktorí chcú vedieť viac o pridelených dotáciach v uplynulých rokoch, ako aj o pravidlách ako požiadať o dotáciu, odporúčam webovú stránku http://www.uszz.sk.

Aký je ohlas platiacich i neplatiacich čitateľov na váš časopis?
Pozitívny, pochvalný, ďakovný, až sa nám niekedy zdá, že si to ani nezaslúžime. Môžeš sa pozrieť na čitateľské ohlasy na www.sk-bc.ca/ohlasy.

Aký je cieľ časopisu pre ďaľšie obdobie?
Časopis má trojaký cieľ, 1) pomáhať slovenským a iným komunitám navzájom si vymieňať informácie a skúsenosti z emigrantského života, 2) zbierať a zachovať historické dokumenty o Slovákoch-emigrantoch, ktorí v minulosti žili, pracovali a udržiavali slovenskú identitu v Britskej Kolumbii a 3) sprístupniť informácie o rôznych stránkach života v Britskej Kolumbii aj tým čitateľom, ktorí žijú mimo Kanady, hlavne na Slovensku.

A aký je tvoj osobný cieľ?
Mám tiež trojaký cieľ, 1) nájsť čo najviac „spriaznených duší“, ktoré súhlasia so zameraním časopisu, s jeho cieľmi a sú ochotní spolupracovať, 2) získať čo najviac čitateľov-predplatiteľov a 3) zriadiť fungujúcu redakčnú radu časopisu a nájsť „zastrešenie“ časopisu, aby to nebol „časopis Joža Starostu“, ale naozaj časopis Slovenských komunít v Britskej Kolumbii.

Čo odkážeš tým, ktorí sú ochotní pomôcť akýmkoľvek spôsobom?
Napíšte mi, prosím, na jozef.starosta@sk-bc.ca.

Ďakujem za rozhovor. Jana Zelísková

AttachmentSize
scan0003.gif279.62 KB

Play slots online for real money https://onlineslots.money/