Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

1987 - Oslava Dňa Matiek fo farskej hale

1987 - Oslava Dňa Matiek fo farskej hale kostola S. Cyrila a Metoda.
Fotografia zo zbierky rodiny Starosta.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/