Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

2002 - Návšteva O. biskupa Tomáša Gálisa

2002 - Návšteva O. biskupa Tomáša Gálisa v New Westminster.
Fotografia zo zbierky rodiny Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/