Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Len sa nevzdávaj - Dobrá rada nad zlato (Mária Matovčíková)

Keď som prišla prvýkrát do Vancouver-u, takmer pred štyrmi rokmi, bola a vlastne ešte vždy som uchvátená scenériou mesta – kombinácia mora a zasnežených hôr ma stále fascinuje.

Môj začiatok v Kanade, ako „landed immigrant“ bol možno podobný mnohým z vás, no napriek tomu by som sa chcela podeliť s osobnou skúsenosťou môjho hľadania práce.

Na rozdiel od Európy, kde som nikdy nemala problém sa zamestnať vo svojom ekonomickom odbore, som bola hlboko sklamaná a odradená pracovným trhom v Britskej Kolumbii. Vaše vzdelanie, odborná skúsenosť, znalosť angličtiny tu v podstate nehrá žiadnu rolu. Hľadanie práce mi vo Vancouver-i prišlo ako „žiadať o miliónovú výhru“. Nemyslím teraz na ponuky v obchodných mólach či kaviarňach, samozrejme, aj toto je hodnotná a úctihodná práca, ale aspoň „junior“ pozícia, na ekonomickom úseku v nejakej firme sa mi zdala úplne nedosiahnuteľná. Napriek „papierovému“ uznaniu môjho diplomu či iných certifikátov to bolo jednoducho nemožné. Buď som bola prekvalikovaná alebo podkvalifikovaná, vo väčšine prípadov však „nevhodná.“

Posielanie resume cez internet bolo úspešné v pomere 1:100. Zo 100 poslaných resume bolo jedno pozvanie na interview. Registrácia v personálnych agentúrach spočinula v tom, že si zaevidovali na šesť mesiacov môj životopis. Asi najvydarenejšie fungoval networking – kontaktovanie miestnych priateľov a známych, v čom mi veľa pomohla slovenská komunita sv. Cyrila a Metoda, v New Westminster, za čo som im doteraz veľmi vďačná.

Chcela som vás však povzbudiť, tí ktorí si hľadáte prácu, aby ste sa napriek všetkým prekážkam, neúspechom či iným nezdarom necítili menejcenní a hlavne sa nevzdávali. Ak sa vám nedarí nájsť si job, zamestnajte sa aj v nižšie platenej práci, ktorá vám môže otvoriť dvere do ďalších pracovných možností či štúdia.

Ako sa to stalo napríklad mne, keď mi strata zamestnania otvorila dvere do školy.

Just do not give up / Len sa nevzdávaj.

Mária Matovčíková.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/