Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

III.2.02 Blázon beží na Východ


Blázon beží na Východ, aj jeho ošetrovaľ beží na Východ. Obaja bežia na Východ avšak každý z iného dôvodu. - Áno, tak hovorí stará múdrosť prevzatá z učenia Zen.

Lukáš vo svojom Evanjeliu nám podáva podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi, ktorí sa v tom istom čase modlili v tom istom chráme a predsa bol veľký rozdiel v ich modlitbe. Rovnako bol rozdielny jej účinok.

Na amerických dolárových bankovkách môžeme čítať „In God We Trust“ – Dôverujeme v Boha. A určite sa podľa toho aj mnoho Američanov riadi. Avšak Thomas Merton,
Slovensko alebo emigráciaŽivot človeka sa podobá životu pútnika, ktorý kráča svetom s pútnickou palicou a batohom na chrbte, hľadajúc miesto pre svoj život. Niekto počas svojho života prechodí iba svoj malý svet a ďaleko sa od svojho rodiska nedostane, iní sa prederú i cez more a tam začnú svoj nový život. My, ktorí sme v emigrácii, pociťujeme, že pútnická palica v emigrácii nielen pomáha, ale i omína a tlačí. Žijem v Kanade päť rokov a stále si tu hľadám svoj domov.

III.2.06 70th birthday on the Royal Caribbean Alaskan Cruise

British Columbia, Washington State and the state of Alaska together form the Pacific Northwest Coast of North America. This entire coastline is punctuated with nature and scenery at its amazing best. On one side there is ocean water as far as the eye can see, while on the other side are huge towering evergreen forests, rugged snow-capped mountains rising in the background and breathtaking glaciers appearing here and there...and to add even more excitement there exists a variety of both land and water animal life throughout.

Úsilie a rovnováha, hmmm...

Viem, že každé úsilie je krásne.
I to, ktoré chce slobodu, i to, ktoré chce poriadok.
I to, ktoré chce chlieb pre deti, i to, ktoré si žiada chlieb obetovať.
I to, ktoré chce vedu, ktorá skúma, i to, ktoré chce úctu, ktorá prijíma a ustanovuje.
I to, ktoré chce hierarchiu, čo nastoluje zbožňovanie, i to, ktoré chce spolupodielanie sa všetkých.
I to, ktoré chce čas na rozjímanie, i to, ktoré chce prácu, ktorá čas naplňuje.
I to, ktoré chce duchovnú lásku, ktorá nenávidí telo a robí človeka väčším, i to, ktoré chce ukájajúci súcit.
I to, ktoré chce vojnu, zasievajúcu zrno, i to, ktoré chce mier, ktorý zberá úrodu.


2010-01-04: OSCE High Commissioner on National Minorities issues statement on Slovakia's language law

THE HAGUE, 4 January 2010 - The OSCE High Commissioner on National Minorities, Knut Vollebaek, issued the following statement today:

"The Government of Slovakia has adopted the Principles for the Implementation of the amended State Language Act. The Principles are effective as of 1 January. They were elaborated on my recommendation in order to address ambiguities, add clarity and provide a single authoritative interpretation of the Law. The text of the Principles underwent a number of changes in the process of adoption. However, I welcome the adoption of the Principles, since they provide the needed guidance for applying the provisions of the amended State Language Law and for overseeing the implementation of the obligations it establishes.

2010-01-05: Stanovisko MZV SR k vyhláseniu Vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín K. Vollebaeka k zákonu o štátnom jazyku

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky víta vyhlásenie Vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín K. Vollebaeka zo 4. januára 2010 k zákonu o štátnom jazyku.

Ministerstvo oceňuje skutočnosť, že toto zásadné vyhlásenie K. Vollebaeka potvrdilo jeho doterajšie vyjadrenia o súlade zákona o štátnom jazyku s medzinárodnými záväzkami.

Cigánski diabli v spoločnosti svetových hviezd!

Cigánski diabli sa včera vrátili z Istanbulu, kde odohrali koncert v prestížnej koncertnej sále Is Sanat, ktorá patrí medzi najlepšie kultúrne stánky v Turecku. O vysokej úrovni Is Sanatu svedčí aj fakt, že si v nej doslova „podávajú kľučky“ také osobnosti svetovej hudobnej scény ako sú Yo-Yo-Ma, Al Di Meola, Dmitry Hvorostovsky, Robby Lakatos alebo Bonnie Tyler.

Zaslúžené ovácie pre Cigánskych diablov v Istanbule

29. decembra 2009 večer vystúpila v kultúrnom stredisku Is bankasi v Istanbule slovenská rómska hudobná skupina Cigánski diabli. Koncertná sieň s kapacitou 800 miest bola plná. Skupina prezentovala široký medzinárodný repertoár známych svetových skladieb a slovenské folklórne, ako aj rómske skladby. Vystúpenie slovenských umelcov malo mimoriadny úspech, čoho prejavom boli nadšené ovácie obecenstva.

V deň kocertu uverejnil uputávku a článok denník Daily News & Economic Review, v ktorom čitateľov informoval aj o tom, že v roku 1998 vyhrala táto rómska hudobná skupina titul najlepšia cigánska hudobná skupina na svete.

2009 - Stretnutie generácií v New Westminstri


15. novembra 2009 sa zišli vo farskej hale členovia farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, aby si pripomenuli úsilie a prácu svojich už nežijúcich predchodcov a starých žijúcich farníkov, vďaka ktorým sa môžeme pravidelne stretať na slovenských sv. omšiach v našom útulnom kostolíku a pri rôznych národných, spoločenských, duchovných a kultúrnych stretnutiach vo farskej hale.

Stretnutie, pod vedením Fr. Juraja, pripravili členovia starej i novej farskej rady.


1949 - Zoznam sťahovaných zvrškov


Medzi písomnosťami, ktoré nám zapožičala pani Mary Beneš, sme našli zaujímavý zažlknutý "Soznam sťahovaných svrškov". Je to unikátna písomnosť z r.1949, ktorá dokumentuje viacero skutočností.

Po prvé, ukazuje to, s čím prišla do Kanady pani Mary Kikta, dlhoročná - už nežijúca - členka farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, so svojou 21 ročnou dcérou Máriou. Obsahuje iba 30 položiek.

Po druhé, dokumentuje to, čo spomína pán Ondrej Miháľ vo svojej knihe "Náboženský život Slovákov v Kanade", menovite, že medzi nemnohými veciami, ktoré si prisťahovalci priniesli do Kanady, nechýbala biblia alebo aspoň modlitebná knižka.

Po tretie, môžeme sa v listine dočítať, kedy ktorá vec bola kúpená, akú mala hodnotu v čase kúpenia (rozpätie 1923-1948) a v čase vystavenia tohoto zoznamu (1949).


III.1.04 Náboženský život Slovákov v Kanade


Kniha „Náboženský život Slovákov v Kanade“ je tretie dielo projektu „Slováci v Kanade“. Predchádzajúce dve publikácie „Slováci v Kanade svojimi očami“ a „Vojvodinskí Slováci v Kanade“ boli venované životu a pôsobeniu Slovákov v Kanade vo všeobecnosti. Kniha Ondreja Miháľa „Náboženský život Slovákov v Kanade“ prezentuje na 184 stranách podrobnejšie informácie o náboženskom živote Slovákov v Kanade a jeho vplyve na ich život.

V knihe je predstavená krátka história Slovákov v Kanade. Ranní slovenskí prisťahovalci si pri príchode do Kanady so sebou priniesli iba málo okrem odhodlania tvrdo pracovať – svoju vieru v Boha, slovenskú bibliu a kufor s osobnými vecami a pár kusmi oblečenia.


My country is SlovakiaI am here today to tell you a few interesting things about the country that I come from. My country is very young. Actually, my country is 2 year younger than me! It was made on January 1, 1993. My country is in the middle of Europe. Poland is above us, Hungary is below. Ukraine is one side, and Austria is on other side.

Tourist love to visit us and see the Danube River, Spis Castle, the biggest in Middle Europe, hotsprings, and our beautiful cities, like the capital city Bratislava. Also, they come for ... my favorite, of course ... skiing in the High Tatras Mountains.III.1.19 Teatro Tatro


Návštevníci ZOH 2010 budú môcť obdivovať umenie divadelnej skupiny TEATRO TATRO zo Slovenska. Tento umelecký súbor bude vystupovať počas Kultúrnej Olympiády 2010 a svojim netradičným divadelným umením reprezentovať našu krajinu a obveselovať športovcov i návštevníkov ZOH 2010 vo Vancouveri, na Whistleri a v ďalších okolitých mestách.

Vystúpenia Teatro Tatro budú prebiehať na mobilnej scéne, ktorá nesie tajuplný názov „The Magical Theatrical Vending Machine“ - Zázračný Divadelný Automat. A že sa majú navštevníci ZOH 2010 na čo tešiť sa ukázalo v Nitre, kde malo Teatro Tatro generálku vystúpenia pred tým, než sa Zázračný Divadelný Automat vydal na cestu loďou naprieč Atlantikom. Spokojnosť nitrianskeho pouličného obecenstva je zárukou kvality vystúpení aj v prostredí ďalekého kanadského západu.


III.1.02: Biblia (prihovor)


5.marca r. 1953 zomrel J.V.Stalin a hneď po ňom, 14.marca, zomrel K.Gottwald. 5.apríla bola Veľká Noc. V marci sme stáli, ako pionierska čestná stráž, pri fiktívnych Stalinových a Gottwaldových truhlách. V apríli sme zase, ako miništranti, stáli bez pohnutia pri Božom Hrobe. V naivnej hlavičke 8-ročného dieťaťa obe služby boli rovnako dôstojné a dôležité.

Koncom apríla sa procesia na požehnanie jarnín idúca z kostola na neďaleké polia „zhodou okolností“ stretla na tej istej ulici z predmájovým lampiónovým sprievodom, ktorý zorganizoval pokrokový riaditeľ základnej školy. Rúčka kríža bola príliš tenká na to, aby sa dalo za ňu schovať pred orlím zrakom triednej učiteľky vedúcej druhú polovicu triedy s lampiónmi v rukách.


III.1.14 Potulky maséra - 2.časť


Viliam, v minulom čísle sme skončili situáciou v Kuvajte po Tvojom príchode to tejto pomerne exotickej krajiny krátko po vojne v Perzskom zálive. Už vieme, že si bol jediným profesionálnym športovým fyzioterapeutom v klube Fahahel, kde Ti časom vytvorili ideálne pracovné podmienky. Ako sa vyvíjala Tvoja kariéra v ďalšom období?

Po nejakom čase ma v rehabilitačnom centre nášho klubu začali navštevovať športovci z celého Kuvajtu. Začal som byť populárny vo viacerých športoch. Napokon to dopadlo tak, že po troch rokoch môjho pôsobenia v športovom klube Fahahel ma pozvali pracovať do futbalovej reprezentácie. Mal som obrovské štastie, lebo v tom čase pôsobil v Kuvajte aj jeden z najlepších futbalových trénerov v bývalom Československu, Milan Máčala. On tiež dostal ponuku pracovať ako reprezentačný tréner. Je to úžasný človek a vynikajúci tréner.


Slovensko súčasťou prikrývky národností


Túžba ľudí vyrozprávať svoje životné príbehy a tiež aj túžba zodpovedať si základné otázky, typu: “Kde je môj domov?” a “Kde patrím?” priviedla pani Esther, ktorej v žilách koluje 50% slovenskej krvi, na brilantný nápad. Rozhodla sa vytvoriť prešívanú prikrývku, 36 m dlhú a 3,5 m širokú, ktorá by v jednom celku, a pritom oddelene, zobrazovala všetkých pôvodných obyvateľov Kanady (the First Peoples), ako aj každú inú národnosť žijúcu v Kanade. Avšak hlbším zámerom autorky bolo upozorniť na fakt, že “našou jedinou skutočnou príslušnosťou je byť súčasťou Božej rodiny” a "Quilt Of Belonging” je súčasne pozvaním poznať Boha a mať svoje miesto v Jeho rodine.

Slovensko má na tejto "Prikrývke národností" tiež svoje miesto.


III.1.01:Tri zlaté jablká


A opäť je tu predvianočný čas, čas adventu, v ktorom sú si ľudia akosi bližšie ako inokedy. V tomto období o čosi viac zaznievajú prosby o poskytnutie finančnej či inej podpory pre rôzne nadácie a organizácie.

Je to aj obdobie, kedy rozmýšľame a naháňame sa za vianočnými darčekmi, ktoré urobia radosť tým, ktorých máme radi. O štedrosti hovorí aj sviatok svätého Mikuláša, ktorého Cirkev zaradila do kalendára na 6. december. Na Slovensku je tento svätec veľmi populárny a tak si pripomeňme, kto bol tento svätý muž.

Mikuláš sa narodil niekedy okolo roku 270 po Kristovi v meste Patara v dnešnom Turecku. Rodičia boli hmotne dobre zabezpečení, avšak obaja skoro zomreli. Mladý Mikuláš zdedil veľký majetok, ale považoval ho za dar, ktorého je správcom a podľa toho aj s ním naložil. Hoci bol bohatý, vnútorne zostal slobodný a pomáhal, ako sa dalo. Rozdával almužny, podporoval hladujúcich, vykupoval väzňov. Symbolickým číslom v jeho legendárnom životopise je číslo 3.
III.1.14 Koniec príbehov z nášho poľa


Dni, mesiace i roky na našom gazdovstve ubiehali rýchlo. Stáda nám rokmi pribúdalo, včeláriť sme prestali lebo zisk z toho bol veľmi malý a práca veľká a namáhavá. Lexa, nášho verného strážcu, sme našli raz po príchode z práce pri jeho búdke mŕtveho. Pochovali sme ho v peknom prostredí v kúte pozemku pod stomy. Zostala nám ešte krívajúca fenka Blackie, ktorá Lexov hrob často navštevovala. Spočiatku sa ho pokúšala aj vyhrabať, ale neskôr len sedávala dlhé chvíle na jeho hrobe. A tak čas plynul, sedemnásť rokov gazdovania popri každodennej práci na univerzite ušlo ako voda.

III.1.15 Ó Sojúz? Nie, Osoyoos!Keď nám Marika prvý krát povedala, kam pôjdeme, tak sme žartovali, že azda cez Aljašku na Kamčatku – počuli sme, že do Sojúzu! Ale šli sme na východ, do najjužnejšieho mestečka Kanady, kde je aj rovnomenné, vraj najteplejšie kanadské jazero. Je to na hranici s USA, štvrtina jazera Osoyoos Lake je už v Amerike.

Ako sme kupovali nehnuteľnosť v divočineAko hľadať


Hoci pred príchodom do Haines Junction som nikdy nehnuteľnosť nekupoval, mal som predstavu ako to väčšina ľudí robí – cez realitné kancelárie, agentov, webové stránky... V Junction je to však iné.

Realitky sa tu nepoužívajú a človek je odkázaný sám na seba: hľadať miesta, dohadovať prehliadky, dojednávať cenu, presviedčať inšpektorov z Whitehorse aby sem prišli...

Onlone pokies for australian players https://aucasinosonline.com/pokies/