Toto webové sídlo www.sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster

Titlesort icon All terms
1960 - Z histórie farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster 1960-1969 Fr. Wiliam Lacko, SJ, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Slovenská farnosť v New Westminster, Obrázok z histórie, Udalosti, Útržky z histórie
1959 - Slovenskí usadlíci v Britskej Kolumbii na Queensborough Číslo 07, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Udalosti
1959 - 06 (Jun) - Otec Viliam Lacko SJ píše Slovákom združeným okolo kostola na Queensborough Číslo 08, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Útržky z histórie
1959 - 05 (Máj) - Súpis Slovákov v New Westminster a v okolí. Číslo 07, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Útržky z histórie
1956 - Svatba Mary Kiktovej Britská Kolumbia, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster
1956 - Jan Sprušanský, SJ Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster
1956 - Fr. Ján Sprušanský Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster
1954 - Prvé Vianoce v Kanade 1960-1969 Fr. Wiliam Lacko, SJ, Číslo 05, Kanada, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Útržky z histórie, Činnosť jezuitov v Kanade, Rôzne emigrantské príbehy, Úsmevné historky
1950 - Tragická smrť Juraja Jurču Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Rôzne emigrantské príbehy
1950 - Divadlo "Dejiny Slovákov" Divadlo, foto, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Obrázok z histórie, História v obrázkoch

Play slots online for real money https://onlineslots.money/