Niektorí zomrelí z farnosti sv. Cyrila a Metoda v New WestminsteriSpomeňme si aspoň na niektorých členov farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, ktorí nás predišli do večnosti a spia spánkom pokoja.