Kto bol Ján Jambor?


23. mája 2012 prebehla nielen všetkými významnými novinami Britskej Kolumbie, ale aj rozhlasom a televíziou správa o doteraz v histórii najväčšom finančnom dare, ktorý dostala Nadácia pre výskum rakoviny v Britskej Kolumbii - 21.4 miliónov kanadských dolárov.

Tento samotný akt je veľmi pozoruhodný. Čo však môže v srdci každého Slováka zarezonovať hrdosťou je skutočnosť, že za týmto neslýchaným finančným darom je tvrdá práca slovenského emigranta Jána Jambora.

Jeho heslom bolo:

Tvrdo pracuj, ži pekný život a vráť spoločnosti, čo si sám dostal.Viac o Jánovi Jamborovi, jeho vnukovi Williamovi McCarthy a o Nadácii pre výskum rakoviny v Britskej Kolumbii si môžete prečítať

na 12.strane v 15.cisle casopisu Slovo z Britskej Kolumbie.

Starý otec John Jambor spolu so svojím vnukom Williamom McCarthy ku koncu života starého otca vytvorili Výskumné stredisko rakoviny v Britskej Kolumbii, ktoré v súčasnosti sídli v bloku 5000 na Kingsway ulici v Burnaby.Nasledujúce video je prevzaté z http://bccancerfoundation.com/ a ukazuje v stručnosti kto bol Ján Jambor, kto je jeho vnuk William McCarthy a čo je Nadácia pre výskum rakoviny v Britskej Kolumbii.Táto fotofrafia je z odovzdávania finančného daru.Nadácia pre výskum rakoviny v Britskej Kolumbii ohlasuje prijatie finančného daru od rodiny Williama McCarthy (v strede). Dar vo výške 21.4 miliónov kanadských dolárov je najväčším darom v histórii BC.
(Foto:Glenn Baglo, PNG , Vancouver Sun)

Viac o Jánovi Jamborovi, jeho vnukovi Williamovi McCarthy a o Nadácii pre výskum rakoviny v Britskej Kolumbii si môžete prečítať

na 12.strane v 15.cisle casopisu Slovo z Britskej Kolumbie.Jožo Starosta