Toto webové sídlo sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Canada Day - Deň Kanady“Canada Day”, Deň Kanady, niekedy tiež nazývaný Narodeniny Kanady, je v Kanade federálnym -štátnym sviatkom, ktorý sa oficiálne svätí 1.júla (ak len 1.júl nie je v nedeľu – vtedy je sviatok 2.júla).

1.júla 1867 sa dve britské severo-americké kolónie, Nové Škotsko a Nový Brunswick a Provincia Kanada spojili do jednej krajiny. Provincia Kanada sa rozdelila na dve provincie, Ontário a Quebec, dve kolónie sa stali dvomi provinciami, a tak nový politický útvar, Kanada, sa skladal zo 4 provincií, Ontario, Quebec, New Scotia a New Brunswick.Ku Kanade sa postupne pridali ďalšie provincie a územia (territories). Manitoba a North-West Territories sa pridali 15.júla, 1870. North-West Territories, v tom čase, zahŕňali územia Yukon, Saskatchewan, Alberta a Nunavut. V zápätí sa ku Kanade pripojila British Columbia (20.júl 1871) a Prince Edward Island (1.júl, 1873). Newfoundland and Labrador sa pridali až po II. Svetovej vojne (31.marca, 1949).

V priebehu času sa z North-West Territories postupne vyčlenili samostatné provincie a územia, Yukon (13.júna 1898), Saskatchewan (1 september, 1905), Alberta (1 september, 1905) a Nunavut (1.apríla 1999).V súčasnosti sa Deň Kanady oslavuje v každom menšom, či väčšom mestečku, v každej samostatnej časti veľkomiest, ba nie je výnimkou oslavovať Deň Kanady i v menších komunitách, vo farnostiach, v komunitných strediskách a podobne. Oslava obyčajne prebieha ako alegorický sprievod, ohňostroj, vystúpenia speváckych, tanečných a hudobných súborov z rôznych etnických skupín tvoriacich mnohonárodnú Kanadu. Podávajú sa národné jedlá, nápoje, vidno ľudí v národbých krojoch a hromadu stánkov s typickými výrobkami jednotlivých národností žijúcich v komunite.Tento rok som sa zúčastnil osláv dňa Kanady na dvoch miestach, v kanadskej farnosti Sv. Kláry z Assisi a v mestečku Coquitlam (časť Veľkého Vancouveru), kde bývam. Kanadské zástavy viali všade a v nemalom množstve. Kanadský javorový list, ako štátny symbol, bol na tvárach nielen malých detí, ale aj dospelí ukazovali navonok, že si vážia krajinu, v ktorej sa narodili alebo ktorá ich prijala za svojich.Rovnako Kanadská Hymna znela všade a v rôznych podobách. Bez rozdielu národnosti, bez rozdielu vierovyznania, bez rozdielu veku, slová kanadskej hymny vychádzali z úst každej ženy, či muža s rovnakým oduševnením a hrdosťou.

Voľný preklad anglickej verzie kanadskej hymny hovorí:

Ó, Kanada! Náš domov a rodná zem!
Láska pravého vlastenca vedie každého tvojho syna.
S planúcím srdcom sledujeme tvoj rast,
Ty, pravý Sever, silný a slobodný.
Zo široka a z ďaleka, ó Kanada, stojíme na stráži.
Bože, zachovaj našu krajinu v sláve a slobode!
Ó, Kanada, stojíme pre Teba na stráži.
Ó, Kanada, stojíme pre Teba na stráži.


Voľný preklad francúzskej verzie kanadskej hymny hovorí:

Ó, Kanada! Zem našich predkov,
čelo Ti zdobí veniec slávy!
Pretože Tvoja ruka dokáže držať meč aj nosiť kríž!
Tvoja história je epos, ktorý rozpráva o vinikajúcich činoch.
A tvoja odvaha, presiaknutá vierou,
bude brániť naše domovy a naše práva.
Bude brániť naše domovy a naše práva.


Play slots online for real money https://onlineslots.money/