Aké boli ciele SRD?

SRD je tradičné miesto stretávania sa členov slovenskej výpravy olympionikov, predstaviteľov Medzinárodného olympijského výboru, Slovenského olympijského výboru, novinárov, športovcov ako aj rôznych vrcholných predstaviteľov medzinárodného obchodu, politickej, športovej a kultúrnej scény. (pozri http://repredom.sk/sk/show/article/3)

SRD je miesto, ktoré funguje ako klubová zóna pre pozvané osobnosti politického, kultúrneho a športového prostredia. SRD na ZOH Vancouver 2010 bude mať aj svoju verejnú - public - zónu pre všetkých účastníkov ZOH, ktorí budú chcieť navštíviť „malé Slovensko“ v centre diania ZOH 2010. (pozri http://repredom.sk/sk/show/article/3)