Starobný dôchodok zo Slovenska?

Možno sa blížite k 60-ke. Možno ste ju už dosiahli. Možno máte nejaké roky odpracované na Slovensku. Možno neviete, že na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení, máte nárok na starobný dôchodok zo Slovenska ...

Viac si môžete prečítať v priloženom pdf dokumente. Nie je to vyčerpávajúci dokument, je to však dobrý začiatok.
Attachment Size
AgreementBetweenTheSlovakRepublicAndCanadaOnSocialSecurity.pdf 44.09 KB