Menšiny a územná integrita štátu

Sarajevo (20.mája) - Európska únia by mala pozorne vyhodnocovať okolnosti, ktoré vedú k etnickému alebo menšinovému napätiu. V Sarajeve to povedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na regionálnej konferencii o európskej integrácii krajín Západného Balkánu. Vo svojom vystúpení hovoril o budovaní štátov z hľadiska stability hraníc, postavenia menšín a územnej integrity.

„Stabilita hraníc je základným predpokladom stability štátov, regiónov, celej Európy. Terajšie hranice sú výsledkom dlhodobých a zložitých procesov, a preto ich treba rešpektovať,“ zdôraznil minister M.Lajčák. To je podľa neho aj dôvod, prečo musí Európa urobiť všetko preto, aby preventívnou diplomaciou eliminovala akékoľvek pokusy o jednostrannú zmenu hraníc na etnickom princípe, či už ide o Kosovo, o Bosnu a Hercegovinu, či iné oblasti Balkánu alebo Európy.„Ak prijmeme zmeny hraníc na etnickom základe, znamenalo by to prijatie etnického konceptu štátu a zrieknutie sa jedného zo základných princípov dnešnej demokratickej Európy, ktorým je budovanie multietnickej a multikultúrnej spoločnosti.“

Minister ďalej pripomenul, že v modernej Európe je len málo štátov, v ktorých nežijú menšiny. Menšiny pritom môžu byť obohacujúcim faktorom ale aj prvkom destabilizácie, ak vykazujú secesionistické snahy. „EÚ by mala pozorne vyhodnocovať okolnosti, ktoré vyvolávajú napätie medzi väčšinovým národom a menšinami. Vyhodnocovať, či je napätie spôsobené nedodržiavaním ľudských práv, alebo secesionistickými ambíciami menšiny, respektíve mocenskými ambíciami jej ´materského´ štátu.

Únia by mala podľa toho zasiahnuť: buď v prospech menšiny, ak jej práva nie sú dodržiavané; alebo preventívnou politikou razantne eliminovať všetky pokusy o zneužívanie menšín na secesionistické či destabilizačné ciele,“ zdôraznil minister M.Lajčák vo svojom vystúpení v Sarajeve na konferencii organizovanej Inštitútom pre bezpečnostné štúdie EÚ.

Hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR
Telefón: 00421-2 / 5978 3010
Mobil: 00421-918 / 660 040
Fax: 00421-2 / 5978 3019
E-mail:
Attachment Size
europe-political.500.jpg 115.08 KB
europe-political.150.jpg 14.11 KB
europe-political.jpg 430.88 KB