Toto webové sídlo sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

III.1.16 Štátna tajomníčka Olga Algayerová vo Vancouveri


Časť kanadskej populácie žila uplynulé dni v znamení návštevy, ktorou Prince Charles a jeho manželka Camilla, Duchess of Cornwall, predstavitelia anglickej koruny, poctili Kanadu.

Časť slovenskej krajanskej pospolitosti v Toronte a vo Vancouveri mala v tom istom čase príležitosť privítať medzi sebou vysokú predstaviteľku Slovenskej Republiky, štátnu tajomníčku Ministerstva Zahraničných Vecí, pani Oľgu Algayerovú.

Mal som možnosť a česť zúčastniť sa vancouverského neformálneho stretnutia s pani Algayerovou, ktorú sprevádzal Veľvyslanec SR v Kanade p. Stanislav Opiela, Honorárny konzul SR vo Vancouveri p. Stanislav Lišiak a zástupca riaditeľa úradu štátnej tajomníčky p. Ladislav Babčan. Zišlo sa nás asi zo desať stráviť príjemný večer v prítomnosti pani štátnej tajomníčky. Krátkosť času, limitované priestory a iné personálne dôvody asi nedovolili viacerým prísť a pozdraviť vzácnu návštevu.

Pán Lišiak v úvode prestavil štátnu tajomníčku p. Algayerovú, veľvyslanca p. Opielu a p. Babčana a tiež privítal na stretnutí krajanov - zástupcov podnikateľského, kultúrneho a spoločenského života. Pani Algayerová svojou prítomnosťou a vystupovaním udala tón neformálnym priateľským rozhovorom, ktoré nasledovali po oficiálnom predstavení.

Sám za seba môžem povedať, že popri úcte k jej zodpovedným úloham a povinnostiam štátnej tajomníčky, popri obdive k jej vystupovaniu na rôznych svetových fórach, zapôsobila na mňa tiež jej skromnosť a nefalšovaný záujem o rôzne veci, s ktorými sa na ňu prítomní obracali. Myslím, že podobné pocity mali mnohí z prítomných.

Pani Algayerová si s rovnakým záujmom vypočula problém, ktorý má potenciálny investor na Slovensku ako aj dovozca slovenského piva či minerálky do Kanady. Zaujala ju situácia finančného poradcu, komplexná problematika realizácie Slovenského Olympijského Domu, úspešná nitrianska generálka vystúpení Zázračného automatu Teatro Tatro pre ZOH 2010, ale aj radosti a ťažkosti, ktoré má redakcia časopisu “Slovo z Britskej Kolumbie". Spolu s p. Babčanom tiež zodpovedali mnohé zvedavé otázky v súvislosti s "Jednotnou koncepciou reprezentácie Slovenska v zahraničí".

V príjemnom tichom prostredí reštaurácie Shakin' Not Stirred Lounge and Grill, ktorú vlastní jeden z našich krajanov, sme strávili v priateľskom ovzduší a v zaujímavých diskusiach viac ako dve hodiny. Keď som dal pani Algayerovej a pánovi Babčanovi dva kompletné ročníky časopisu Slovo, so želaním šťastného letu, na moje “a keď budete mať dlhú chvíľu, prečítajte si na lietadle niečo o nás” pán Babčan s úsmevom odpovedal “radi si prečítame, ale radšej by sme si to prečítali v lietadle a nie na lietadle”, čo otvorilo novú diskusnú tému - slovenská gramatika a pravopis a ich úroveň u terajších absolventov a u Slovákov žijúcich v zahraničí.


Prvý rad zľava: p. Viera Adamec, p. Vojtech Agyagos, p. Marika Kovalčiková, p. Dušan Berka, veľvyslanec SR v Ottawe p. Stanislav Opiela, štátna tajomníčka MZV SR p. Oľga Algayerová, honorárny konzul SR vo Vancouveri p. Stanislav Lišiak, p. Michal Pošivák, zástupca riaditeľa úradu štátnej tajomníčky p. Ladislav Babčan,
druhý rad zľava: pán Rastislav Kráľ, p.Jozef Starosta, p. Sandra Miklaš, p. Pavol Hollosy, p. Juraj Adamec
Attachment Size
skupina.50.jpg 170.66 KB
OlgaAlgayerova.jpg 75.16 KB
skupina1.jpg 239.46 KB
skupina2.jpg 178.58 KB
skupina3.jpg 181.87 KB

Play slots online for real money https://onlineslots.money/