PaegasPasto: Slovákom v zahraničí

Venované všetkým, ktorí odchádzajú, ale nezabúdajú.

Slovak Heavens? Where are thou? From the Tatra to the Danube and everywhere, where people call themselves Slovaks. Where thy life and fate will bring you.

God bless, Slovak world!Prevzate z
(zatial bez povolenia autora )


Attachment Size
Slovakom.v.zahranici.150.jpg 5.21 KB