1955 - Kanadská Slovenská Liga

Pán Eddie Starick si pri pohľade na túto fotografiu z fotoalbumu rodiny Shellingovej spomína: Toto je iste schôdzka Kanadskej Slovenskej Ligy.

Prvý rad zľava: Mary Maňuch, štefan Maňuch, Ján Kikta, Peter Shelling, Štefan Radzo sr., Mary Segeč.

Druhý rad zľava: Mike Shelling (pri nehode stratil ruku), Peter Janota, Mr. Pardek, Paul Vitkaj, ?, Paul Segeč.

Vzadu zľava: Steve Radzo jr., Jozef Zufa.

Celkom vzadu je Maťo Chajdák.