Toto webové sídlo sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

1939 - Pioneer TB Co. Cecho-Slovakia Fallers Log. Camp Sep 24/39

Vzácna fotografia z roku 1939 sa zachovala v rodinnej zbierke pani Berthy Palkovej, rod. Otrošinovej. Skupina drevorubačov z vtedajšieho Česko-Slovenska drží pred sebou obrovskú ručnú pílu, "bruchačku", na ktorej je napísané: Pioneer TB Co. Cecho-Slovakia Fallers Log. Camp Sep 24/39. Je možné, že niektorý z drevorubačov je Váš pradedo, dedo, otec, strýko, ujo alebo iná rodina či známy? Bol niekto z Vašej rodiny "kanadským" drevorubačom? Napíšte nám.

Doposiaľ známe mená:
Andy Shofranko (Andrej Šofranko-Šafránko-Šafránek?) ležiaci "pod pílou". Jozef Otrošina je druhý zľava v rade chlapov držiacich pílu. V druhej rade sú štyria chlapi v klobúkoch. Známe sú 2 mená, prvý zľava je Andrej Onderko a prvý zprava je Mike (Michal) Fečko.
Play slots online for real money https://onlineslots.money/