2002 - živá reťaz okolo kostola


Áno, je to náš kostol. Zriedkavý obraz, ktorý sa len tak ľahko nevidí. Farníci "objímajú" svoj kostol. Fr. Jozef Meňuš vyzval všetkých prítomných na konci svojej rozlúčkovej sv.omši (čo bola privítacia sv. omša pre Fr. Juraja Kopanického), aby sa k nemu pridali, pochytali sa za ruky a "objali" SVOJ kostol. Veriaci sa pridali a vytvorili okolo kostoka dvojnásobnú živú reťaz.

Bolo to v maji 2002, lipa ešte len začínala vyháňať lístky. Pani Vilma Oravcová si zaspomínala: "Tieto stromy, pred kostolom, čo viem od Fr. Lacka, doniesla zo Slovenska pani Ondriašová ako semiačka, vypestovala malé stromčeky a spolu s O.Lackom ich zasadili pred kostolom. Bolo to ešte asi v 67-om roku, kedy ich doniesla zo Slovenska. A tie rastliny pri vchode do kostola (kríky) tie sadil ešte Ing. Albín Korem asi v 71-72. Bol od Prešova. Žil aj v Afrike, v Ghane. Nedávno zomrel, mal 65 rokov. Odišiel domov na Slovensko a tam zomrel. Bol to on, kto napísal r.1970 do Kanadského Slováka veľa historických článkov o slovenských prisťahovalcoch na Západ Kanady - aj o nás, v New Westminster."