1990 - Tatra BoyzV r. 1990 oslávila farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri 30 rokov od svojho vzniku.K oslavám prispela aj hudobná skupina Tatra Boyz pod vedením gitaristu Ferka Štofánika (vľavo). Druhým gitaristom bol Ľuboš Demčák. Na bubnoch ich doprevádzal Peter Levarský.Viackrát v skupine vystúpil a jej kvalitu obohatil aj Dušan Harceg (vpravo). Ferko s Ľubošom boli tiež hlavnými spevákmi skupiny.

V názve skupiny “Tatra Boyz” sa možno zdá niečo chybne napísané. Tvorcovia názvu však úmyselne porušili anglickú gramatiku.