Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má nového predsedu
Foto: Livusha Orenčáková

Nový predseda

Novým predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa 10. februára 2011 stal pán Milan Vetrák. Rozhodol o tom kabinet premiérky pani Ivety Radičovej. Pán Vetrák tak nahradil v úrade pani Vilmu Prívarovú, ktorej fungovanie v predsedníckom kresle sa skončilo uplynutím päťročného funkčného obdobia. Tento post zastávala od januára 2006.

Pán Milan Vetrák je právnik, ktorý už v minulosti pôsobil na Úrade vlády SR ako právny poradca aj vo vzťahu k splnomocnencovi vlády SR pre zahraničných Slovákov. Do tejto funkcie ho od 10. februára 2011na päť rokov vymenovala vláda SR.

Pán Vetrák sa podieľal na zriadení Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov a Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ). Spolupracoval tiež pri tvorbe zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a rovnako je autorom článkov o právnom postavení krajanov v zahraničí. Je členom Generálnej rady Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí má viaceré úlohy vo vzťahu k zahraničným Slovákom. Tieto úlohy sú podrobne špecifikované v jeho štatúte (pozri http://uszz.sk/index.php?ID=737).

Z poslania Úradu vyberáme:
  • koordinuje proces tvorby štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí
  • spolupracuje s organizáciami združujúcimi Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a udržiava s nimi vzájomné styky
  • koordinuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o Slovákoch žijúcich v zahraničí
  • rozhoduje o poskytnutí dotácií pre činnosť Slovákov žijúcich v zahraničí

Dotácie


ÚSŽZ podporuje činnosť Slovákov v zahraničí aj formou finančnej pomoci. Projekty, ktoré ÚSŽZ podporil v uplynulých 7 rokoch, sú uvedené na ich webovej stránke http://uszz.sk/index.php?ID=1207.

Projekty môžu mať rôzny charakter. Napríklad, Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku, Mikulášska besiedka pre deti, Kroje pre folklórny súbor, Vydávanie časopisu a pod.

O dotáciu pre svoju činnosť môže požiadať ako krajanská organizácia Slovákov v zahraničí tak aj jednotlivec. Náš časopis, Slovo z Britskej Kolumbie, tiež vznikol a existuje s podporou ÚSŽZ.

Vďaka a veľa úspechov


Touto cestou vyjadrujeme vďaku odchádzjúcej predsedníčke ÚSŽZ, pani Vilme Prívarovej za jej prácu v ÚSŽZ a za jej porozumenie pre potreby Slovákov v zahraničí.

Rovnako ďakujeme ÚSŽZ za finančnú pomoc pri vydávaní časopisu Slovo z Britskej Kolumbie ako aj pri iných projektoch v prospech krajanov žijúcich v Britskej Kolumbii.Foto:
Novému predsedovi, pánovi Milanovi Vetrákovi, želáme veľa síl pri vedení Úradu, veľa dobrých nových myšlienok pre podporu Slovákov v zahraničí a mnohých nadšených spolupracovníkov, ktorí mu pomôžu tieto myšlienky realizovať. Rovnako mu želáme veľa úspechov v úsilí o zjednotenie slovenského zahraničia, jednotlivcov aj organizácií.

Jožo Starosta

Informácie o ÚSŽZ nájdete na
http://uszz.sk