Úvod - Prečo 40-dňové hľadanie?40 je zvláštne číslo. Ak máte záujem, prezrite si wikipediu http://en.wikipedia.org/wiki/40_%28number%29, kde nájdete rôzne oblasti života "poznačené" 40-tkou.

40-tka je významným číslom v židovkej, kresťanskej a moslimskej tradícii, ako aj vo východných tradíciach:
 • počas potopy dážď padal 40 dní a 40 nocí
 • židovský národ putoval Sinajskou púšťou 40 rokov
 • 40 rokov trvá výchova novej generácie
 • Mojžiš strávil 40 dní a nocí na hore Sinaj
 • izraelskí vyzvedači skúmali zasľúbenú zem 40 dní
 • muž, ktorý chce študovať Kabbalah, musí mať aspoň 40 rokov
 • Ježiša priniesli do chrámu po 40 dňoch po narodení
 • Ježiš, pred verejným vystúpením, sa postil na púšti 40 dní a 40 nocí
 • 40 dní uplynulo od Ježišovho zmŕtvychvstania po jeho nanebovstúpenie
 • Mohamed mal 40 rokov, keď mal prvé zjavenie
 • Korán považuje muža za dospelého, keď dosiahne 40.rok
 • mnohé hinduistické modlitby pozostávajú zo 40 spevov (slôh)
 • joga pripisuje 40-dňovému pôstu veľkú dôležitosť
Tieto príklady ukazujú, že po 40 dňoch, či 40 rokoch určitej činnosti môže nastať významná pozitívna spirituálna zmena - transformácia v živote jednotlivca či skupiny.

A o takúto zmenu v mojom živote mi išlo, keď som sa rozhodol pre 40-dňovú cestu hľadania. Časová zhoda so 40-dňovým pôstom pred Veľkou Nocou túto snahu iba umocňuje. Pozývam aj vás na túto cestu. Možno sa nám pôjde spolu ľahšie. Možno spoločné hľadanie prinesie väčší úžitok. Vyskúšajme to.

Pomôckou pre naše spoločné hľadanie bude kniha Rick Warren: The Purpose driven life (pozri: http://www.purposedrivenlife.com/en-US/Home/).

Vyšla aj v slovenčine pod názvom "Život s jasným cieľom" vo vydavateľstve Porta Libri (pozri: http://www.porta.sk/pd-27-3-zivot-s-jasnym-cieom.aspx). Bohužial je vypredaná. Možno sa dá nájsť v dákom kníhkupectve.

Kniha vyšla aj v češtine pod názvom "Proč jsme vůbec tady?" vo vydavateľstve Návrat Domů (pozri: http://www.navrat.cz/proc-jsme-vubec-tady-rick-warren/d-70325/)

Ako budeme postupovať?

Ak máte uvedenú knihu tak si spolu so mnou prečítajte každý deň jednu kapitolu.

Na konci každého dňa pridám novú webovú stránku na https://sk-bc.ca/40dni a uverejním zoznam otázok, ktoré vo mne prečítaná kapitola vyprovokovala.

Uverejním tiež odpovede, ktoré táto kniha ponúka. Budú to odkazy na Sv. Písmo starého a nového zákona.

Vy, bezohľadu na to, či ste si mali možnosť danú kapitolu prečítať alebo nie, sa môžete nad položenými otázkami zamyslieť a porovnať, či ponúkané odpovede súhlasia s vašou skúsenosťou.

Možno žijete podľa ponúkaných odpovedí alebo, možno, máte iný štýl života, iné odpovede, iné zdroje odpovedí. V každom prípade, podeľte sa s ostatnými o svoju skúsenosť.

Môžete tak spraviť formou komentára, pre ktorý je pripravený formulár na konci každej webovej stránky.

Ak ste zaregistrovaným a prihláseným členom nášho portálu, potom sa váš komentár objaví pod webovou stránkou okamžite po kliknutí "Save".

Ak ste iba nezaregistrovaným alebo neprihláseným návštevníkom, tak váš komentár, po okopírovaní bezpečnostného kódu a po kliknutí "Save" bude čakať na schválenie administrátorom. Po schválení, čo sa stane v priebehu 24 hodín, sa váš komentár objaví pod webovou stránkou.

Predpokladám všeobecnú znalosť a dodržiavanie pravidliel "slušného správania sa". Doporučujem sústrediť sa viac na vašu "skúsenosť" než na váš "názor". Skúsenosť, či svedectvo, je dôležitejšie (aspoň pre mňa) než názor.

JS