Ďakujem Ti, mamaKeď Boh stvoril ženu, daroval jej materstvo. Tým povýšil „titul mama“, nad každý iný titul na Zemi. Skrz tento dar žena napĺňa svoje poslanie.

Druhá májová nedeľa patri všetkým mamám na svete. V ten deň, viac ako inokedy, snažíme sa vzdať úctu a prejaviť lásku tej, ktorá nám dala život. Mamu asi najviac charakterizujú jej srdce a ruky. Srdce, zdroj nevyčerpateľnej lásky, ruky, symbol nekonečnej obety. To, čo dokáže urobiť mama pre svoje dieťa, nedokáže nikto iný. Miera jej obety je bezhraničná a nezištná. Obetavosť, ovenčená nekonečnou trpezlivosťou v symbióze s láskou, sú synonymami každej z nich.

Myslím, že až keď som sa stala mamou ja, dokázala som hlbšie pochopiť a vidieť, čo všetko pre mňa spravila tá moja mama. Mami, ďakujem Ti, že si ma prijala do svojho života, ďakujem za každú prebdenú noc, za každé pohladenie, za každé povzbudenie. Ďakujem za roky modlitieb a všetky skryté obety, cez ktoré si mi vyprosovala požehnanie.

Prosím, odpusť každý prejav nevďaky a nevôle, ktorými som ťa zranila. Naučila si ma, že láska sa meria obetou, že nepočíta, koľko toho urobila, že vždy hľadá to najlepšie pre iných. Zabúda na seba, vychádza zo seba a vždy je otvorená prijať tých, ktorí to práve potrebujú.

Aj ja už dnes poznám chuť prebdenej noci pri posteli chorého dieťaťa. Zisťujem, ako je ťažko nájsť si chvíľu pre seba. Viem, čo znamená robiť niekoľko vecí naraz a urobiť aj nemožné pre šťastie svojich detí. A viem aj to, prečo srdce mamy bedlivo stráži kroky svojich detí aj keď už vyletia z hniezda...

Moje slová patria aj Vám, ktoré ste sa stali duchovnými mamami a žijete duchovné materstvo, ktorého rozmer je nenahraditeľný. Prijímate a obdaruvávate tých, ktorí túžia po láske a možno aj takých, ktorí nemali to šťaste poznať skutočnú mamu.

Nech všetkým Vám, milé mamy, dá Boh zdravie a srdce plné radosti zo svojich detí. Nech slnko Božej lásky ohreje Vaše upracované ruky a lúč poznania a vďaky za dar materstva nech prenikne všetkých, ktorí majú to šťastie a môžu dnes povedať „mama“.

Dnes prosím aj za mamy, ktoré nemali silu prijať svoje deti. Pane, vlož do ich srdca pravú ľútosť a pokoj prameniaci z Tvojho nekonečného milosrdenstva.

Mária Eškut