7 miliard alebo 7 bilionov?Pred zopár dňami prebehla svetom správa, že populácia ľudí na svete dosiahla 7 miliárd, resp. 7 biliónov (podľa toho, kde žijete). Obe tieto pomenovania sa snažia vyjadriť to isté číslo: 7,000,000,000.Ak by sa 4 ľudia postavili na 1 m štvorcový, potom by sa terajšie obyvateľstvo Zeme zmestilo na plochu 1750 štvorcových km, čo asi tretina Vancouverského územia.

Hm... asi tak nezáleží na území. Na Zemeguľu sa zmestí ešte veľa ľudí. Skôr záleží na tom, ako si rozdelíme chlieb, vodu a prírodné zdroje...

Dve zaujímave videá nám priblížia nárast obyvateľstva na Zemi.