2008-07-31: pre verejnosť

Vydali sme 3. číslo nového časopisu, ktorý nesie meno „Slovo z Britskej Kolumbie“. Po prvom, vianočnom a druhom, veľkonočnom, prichádzame s tretím číslom, v ktorom si pripomíname spolupatrónov Europy sv. Cyrila a Metoda.

Chceme byť časopisom hlavne (hoci nie iba) pre Slovákov v Britskej Kolumbii a chceme písať hlavne (hoci nie iba) o Slovákoch žijúcich v Britskej Kolumbii.

V našom časopise chceme prinášať špetky poznania, ladené
 • na pozitívne, nie na negatívne stránky emigrantského života,
 • na inšpiračné, nie na depresívne stránky života,
 • na kooperáciu, nie na konfrontáciu,
 • na dobrú skúsenosť, nie na rozporuplné názory,
 • na to, čo nás spája, nie na to čo nás rozdeľuje.
Ak máte záujem, prečítajte si náš časopis a posúďte, či sa nám to darí.

Ak sa Vám pozdáva zameranie a náplň nášho časopisu a chceli by ste podporiť našu činnosť, sú viaceré možnosti ako to urobiť:
 • môžete nám pomôcť tým, že spomeniete náš časopis svojim priateľom a známym, napríklad tak, že prepošlete tento email tým, ktorí oň môžu mať záujem
 • môžete sa stať pravidelným odoberateľom Slova v elektronickej podobe,
 • môžete sa prihlásiť na odberanie Slova vo farebnej tlačenej podobe poštou na Vašu domácu adresu,
 • môžete nám pomôcť zbierať historické materiály o živote Slovákov v Britskej Kolumbii,
 • môžete nám poslať Váš príspevok na uverejnenie, Vašu dobre mienenú radu alebo kritiku,
 • môžete vstúpiť do Kruhu priateľov Slova z Britskej Kolumbie,
 • môžete sa stať inzerujúcim sponzorom alebo
 • môžete prispieť finančnou podporou na vydávanie profesionálnych farebných výtlačkov nášho časopisu.
O týchto a iných možnostiach prejavenia záujmu a podpory pre náš časopis si môžete prečítať viac na sk-bc.ca/slovo. Na tejto webovej adrese môžete nájsť tiež elektronickú verziu prvých troch čísel nášho časopisu, a tiež viac podrobností o časopise, o redakčnej rade i o slovenských komunitách žijúcich na západe Kanady v „Prekrásnej Britskej Kolumbii“.

Prajem Vám príjemný zbytok letného obdobia a veľa zdravia a elánu do nového školského roku 2008-2009.


Jožo Starosta
zodpovedný redaktor Slova z Britskej Kolumbie

New Westminster, Britská Kolumbia, júl 2008