1959 - 06 (Jun) - Otec Viliam Lacko SJ píše Slovákom združeným okolo kostola na Queensborough

Odovzdávam Vám srdečný pozdrav od Vašej rodiny, priateľov a známych z Nakusp, B.C. Tam, v kruhu našich dobrých a horlivých krajanov som strávil celé tri týždne v mesiaci máji.

Sv. Omša bude v nedeľu, 7. júna 1959 o 10.00 hodine dopoludnia v kostole Holy Ghost na Queensboro.

13. júna je sviatok sv. Antona, patróna nášho horlivého miništranta Tony Shellinga. Na tomto mieste mu ďakujem za jeho ochotu a obetavosť, s ktorou miništruje ako pri sv. Omši, tak aj pri sv. Hodine.

Pán Boh Vám zaplať za veľkú účasť, za sv. Omše (spolu 27) a spev pri pohrebe nebohej Mrs. Vrabček z Cloverdale, B.C. - R.I.P.

Celý mesiac jún budem na fare v Haney, B.C.

Sv. Omša bude v nedeľu 5. Júla za nebohého Štefana Sedmáka (na úmysel 47. Zboru KSL).

Nezabúdajme v modlitbách na našich chorých a zomrelých. ... A tiež ich podľa možnosti navštívme.

Ďakujem zo srdca rodinám Beneš, Špindor a Gabara (z Cloverdate) za milú poctu, že som mohol pokrstiť ich deti.

Bude sviatok sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej (Jezuitov). Spomeňte si v modlitbách na svojich misionárov Fr. Sprušanského a Fr. Žabku, ktorí predo mnou medzi vami úspešne pracovali.

Ďaľšia sv. omša bude 2. augusta 1959 v Kostole na Queensborough. Bude obetovaná za nebohého Martina Rozbasky