1969 - 09 (September) - O. Lacko píše z New Westminstera (7. septembra 1969)

Jezuiti sú ako vojaci. Pracujú, kde ich Boh chce mať a kam ich predstavený pošlú. Podľa pravidla, napísaného sv. Ignácom, zakladateľom Jezuitov pred viac ako 400 rokmi, majú pracovať tam, kde to vyžaduje väčšia sláva božia a osh duší. Tak sa vyžadujú aj zmeny či už osôb alebo mies a krajov. Tak ako biskup mení kňazov z fary na faru, z mesta na dedinu alebo naopak, tak je to aj u jezuitov.

Od 1. septembra 1969 Fr. Senčík SJ prebral miesto Fr. Žabku SJ a stal sa predstaveným slovenských jezuitov v Galte. Fr. Žabka sa stal Vašim duchovným otcom-farárom a vystriedal Fr. Lacku, ktorý ostáva i naďalej kaplánom v Riverview Mental Hospital. A tak sa stalo, že i Brat Pastier prišiel k nám do New Westminster.

Pred 16 rokmi (r.1953) Fr. Žabka k Vám prišiel ako prvý slovenský jezuita. Vtedy sa nenazdal, že raz príde ako farár k Vám ... Fr. Sprušanský SJ pobudol tu pár rokov, tiež Fr. Dančo SJ. Fr. Lacko SJ prišiel pred skoro 12 rokmi a skoro 10 rokov Vám slúžil ako duchovný otec-kňaz-farár.

Takí sú jezuiti. Idú a pracujú kde ich pošle predstavený. A na svete je vyše 36.000 jezuitov.