1956 - Svatba Mary Kiktovej

Táto fotografia je z roku 1956 zo zbierky rodiny Kiktovej a Benešovej. Svadba bola 14. aprila 1956.


Svatba pani Marie Kikta a Franka Beneša v r. 1956 v kostole Sv. Michala v Queensgorough.
V tomto kostole sa v 50-tych rokoch stretávali Slováci z New Westminster a z okolia, ktorí si kostol prenajímali jedenkrát do mesiaca. Od r. 1954 chodil medzi nich slovenský jezuita Fr. Ján Sprušanský a neskôr, asi od r. 1958, slovenský jezuita Fr. Viliam Lacko. Bol to práve Fr. Lacko, ktorý miestnych Slovákov povzbudzoval, aby si vytvorili vlastnú farnosť, čo sa im aj v r.1960 podarilo.

Doposiaľ známe osoby na fotografii v spodnom rade zľava - Liptaj, John Kikta (otec nevesty), Solčany (družica), Dobrovolný (ženíchov priateľ), Mary Kikta (nevesta), Frank Beneš (ženích), Ann Shelling, Fr. Ján Sprušanský, ??? (ženíchov priateľ).
V hornom rade zľava - ???, ??? (pán v popredí), ??? (pani v pozadí), Mary Kikta (matka nevesty), p. Vitkay (v pozadí), (asi) p. Maršala, pán v pozadí a pani v popredí sú manželia a rodičia dvoch malých dievčatiek stojacich pri neveste a 3 osoby stojace na schodoch vpravo sú priatelia nevesty z jej pracoviska.