Ak chcete, môžete voliť aj zo zahraničiaVážení krajania, milí priatelia,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v spolupráci s občianskymi združeniami Slovenská migrácia a Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov rozbehol kampaň na podporu zvýšenia volebnej účasti s názvom „Volím zo zahraničia“.

Úrad vydal informačný materiál v elektronickej podobe, obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby si Slovák žijúci v zahraničí mohol za zahraničia uplatniť svoje volebné právo ako aj iné podporné informačné materiály na stiahnutie, ktoré sú voľne šíriteľné.

Slováci žijúci, študujúci a pracujúci v zahraničí majú isté termíny, ZAREGISTROVAŤ sa musia do 20. januára 2012. Registrácia môže prebehnúť aj poslaním naskenovaných dokumentov emailom. Do 4. februára 2012 vám doručia volebné lístky a následne návratné obálky s hlasovacím lístkom musia byť doručené buď obci, alebo MiÚ Petržalka najneskôr 9. marca 2012.

Podporné informačné materiály na stiahnutie získate na:
http://uszz.sk/kampan-volim-zo-zahranicia/

Presný postup ako voliť poštou zo zahraničia nájdete na:
http://uszz.sk/ako-volit-zo-zahranicia/

V mene úradu, by som vám chcel týmto poďakovať za zapojenie sa do kampane ,,Volím zo zahraničia“.

Ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom

JUDr. Milan Vetrák, PhDr.
predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí