Iniciatíva "Slováci v Kanade"

14. januára 2012 sa v Evanjelíckom kostole sv. Pavla v Toronte zišli viacerí predstavitelia slovenských farností, spolkov, združení a inštitúcií, prevažne z oblasti Toronta, aby pokračovali v diskusiach o budúcnosti Slovákov v Kanade.

Toto stretnutie nebolo prvé. Skupina reprezentantov krajanského života sa prvýkrát stretla v 17.septembra minulého roku z iniciatívy Kanadského Slovenského Inštitútu. Stretnutie malo názov: "The Conference on the Future of the Canadian Slovak Community and its Place in the Canadian Environment".

Pozvánku na toto stretnutie spolu s výzvou pre napísanie príspevku do zborníka dostali aj viacerí z nás, ktorí žijeme na "zabudnutom" Západe Kanady. Osobne som sa tohoto strenutia nemohol zúčastniť. Napísal som aspoň krátky pohľad na život Slovákov v okolí Vancouveru tak, ako ho vidím zo svojho zorného uhla.

Stretnutia skupiny pokračovali. Závery zo strenutia 22. októbra boli zhrnuté do 12 bodov. Hneď prvý z nich bol zaujímavo provokujúci: "Stop fighting, disagreeing, backstabbing, ignoring, or pretending that there are no problems...".

Keďže som nebol prítomný ani na ďaľšom stretnutí 10.decembra, môžem sa iba domnievať z krátkej zápisnice, ktorú mi pán Ondrej Mihál poslal, že sa diskusia točila okolo toho či je potrebná táto nová iniciatíva a nová možná organizácia.

Zdá sa, že myšlienka budúcnosti Slovákov v Kanade má v skupine silné a hlboké korene. Skupina sa stretla aj v Novom Roku, ako som spomenul vyššie, 14.januára a ďalšie stretnutie je naplánované na 25.februára.

Je mi ľúto, že z hľadiska vzdialenosti nie je možné nám, západniarom, zúčastniť sa týchto stretnutí. Oceňujem však úsilie pána Mihala, ktorý nás informuje o priebehoch stretnutí prostredníctvom emailu.

Keď sa podarí dať do prevádzky webovú stránku skupiny, vzájomná informovanosť bude určite ešte lepšia.


Jožo Starosta