Kalendár 1.slovenskej katolíckej jednoty z r.1915

Niekedy zo „zaprášenej krabice“ vypadne skvost. Stalo sa tak i nedávno. V jednej krabici, ktorú priniesol neznámy darca, som našiel Kalendár Jednoty z r.1915. Menom Jednota sa obyčajne tu, na severoamerickom kontinente, v slovenských emigrantských kruhoch, rozumie 1.Slovenská Katolícka Jednota v Spojených štátoch a v Kanade.

Kalendáre ma vždy fascinovali. Hlavne tie staré. Ako dieťa som rád prevracal zažlknuté stránky starých časopisov, (“Zo Slovenských misií”) a kalendárov (Pútnik Svätovojtešský), ktoré som našiel na povale. Postupom času ich bolo na povale čoraz menej lebo ako sa 40. roky menili na 50. roky, tak postupne narastal strach mojich rodičov z toho, že niekto cudzí môže tieto staré výtlačky nájsť a v čase tvrdého stalinizmu si ich vysvetlovať na základe oficiálnej propagandy.Tento kalendár z r.1915 oživil vo mne všetky destské sny a túžby preniknúť hlbšie do dávnych časov. Postava na titulnej strane drží v rukách nápis “Za Boha a národ”. Hmmm… takže to nie je iba slogan terajších “národniarov”, poprípade výplod 30. a 40. rokov minulého storočia, ale že táto myšlienka bola dávno vrytá v dušiach našich predchodcov, ktorí si ju už pred 100 rokmi (a určite aj skôr) priviezli so sebou zo Slovenska do Ameriky.

Hneď na prvej vnútornej strane môžeme vidieť úhľadný rukopis:

Pamätny napis
František B Tapak 1915
511 McLeod str
Fort William Ont Canada
Sňatok F B Tapak a Johany Gisman
Sobaš Dňa 1 Januara Roku 1914
John B. Tapak syn
Rodeny Dňa 27. Octobra v Roku 1914
Je to už 20.ročník kalendára, to znamená, že vychádzal takmer každý rok od založenia Jednoty v r. 1890.

Dočítame sa tam tiež, že Jozef Triner vie ako sa stať “ráznym človekom”, pretože Svet potrebuje ráznych ľudí, podnikavých, ináč nebolo by žiadneho pokroku. Rázny človek pracuje usilovnejšie, rýchlejšie jako druhí a z … dôvodu občas klesá. … Ale netreba sa báť, je tu TRINEROVA ANGELIKA HORKÁ.

 


 

V kalendári nájdeme fotografiu v tom čase ešte žijúcich zakladajúcich členov Jednoty, ktorými boli Juraj Michalčík, Tomáš Gruss a Matej Kall. Dozvieme sa tiež, že úradníkmi Jednoty v tom čase boli Rev. Š. Furdek, Jozef Kiesel, Jozef Bača, A.V.Kozak, Karol Kolesár, L.Severa, Ján Puhalla, Michal Senko, Andrej Dorko, Štefan Bajus a S.N. Pollak.

Zoznam kňazov, ktorí pôsobili v tom období (1914) medzi Slovákmi v Amerike je bohatý. Obsahuje vyše 150 mien spolu s adresami


Rovnako zaujímavý je prehľad vojen, ktoré sa udiali vo svete za 100 rokov (1814-1914). Bolo ich 62.

W.F.Severa nás uisťuje, že „Blaho tomu, kto je zdravý“.

Najviac ma však v kalendári upútali dve osobnosti, Rev. Štefan Furdek a slovenský podnikateľ Michal Bosák. Venujeme im samostatné články v nasledujúcich číslach časopisu Slovo z Britskej Kolumbie.