Koľko Slovákov žije vo Vancouveri a na okolí?Neviem o žiadnom oficiálnom zdroji, v ktorom by bola odpoveď na túto otázku. Tu na našom portáli je anketa "Čo si myslíte, koľko Slovákov žije vo Vancouveri a na okolí?", na ktorú odpovedalo doteraz (4.aprila 2013) 167 respondentov a podľa nej
  • 13% respondentov si myslí, že tu žije menej ako 3,000 Slovákov
  • 23% respondentov si myslí, že tu žije 3,000 až 5,000 Slovákov
  • 34% respondentov si myslí, že tu žije 5,000 až 10,000 Slovákov
  • 30% respondentov si myslí, že tu žije viac ako 10,000 Slovákov
Čo si myslíte Vy, koľko Slovákov žije vo Vancouveri a na okolí?