Desatoro na leto

Určite si aj Vy radi vychutnávate slnko a leto v celej jeho kráse. Moje dve krásne deti veselo šantia v jazere, zdolávajú prvé kilometre na bicykloch a výskajú na preliezačkách. Mám rada leto, lebo prináša radosť zo života a aj čas strávený v rodine je v tomto období o čosi pestrejší.Keď tak sedím pri jazere a rozmýšľam nad životom, konštatujem, že prežívam jedno nádherné obdobie. Deti sú už väčšie a predsa ešte dosť malé, aby ma potrebovali. Nádherný čas plný otázok, na ktoré sa snažím odpovedať. Teším sa a rada by som si v pamäti uchovala čo najviac krásnych okamihov z tohto obdobia.Zisťujem to, čo som už dávno vedela, že spokojnosť nie je meradlom matérie. Nemám všetko, čo chcem, ale isto iste mám všetko, čo potrebujem. Vlastním aj recept na šťastné leto a tak dovoľte, aby som sa s Vami oň podelila. Jeho autorom je Mons. Javies Sanilar Vinaz zo Španielska.

  1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more - vo všetkom objavuj prítomnosť Boha. A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak krásne.  2. Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Nehanbi sa počas leta za to, že si kresťan. Falšoval by si tým svoju identitu.
  3. Ži nedeľu. Aj počas dni oddychu je nedeľa deň Pánov. A Pán neodchádza na dovolenku. Nevynechaj nedeľnú omšu. Vytvor si viac voľného casu pre Neho.
  4. Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj, žartuj so svojimi blížnymi s radosťou a bez ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou a zájdi s ňou do chrámu.  5. Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu a dávaj pozor, aby si neohrozil život druhých.
  6. Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci, k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstojnosti iných osôb.
  7. Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Aj iní majú svoje nároky. Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.
  8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom a samoľúbosti.
  9. Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. Dovolenka neznamená robiť si, čo sa mi zachce.
  10. Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo nemajú volné dni, čo nemajú dokonca ani každodenný chlieb. Ani láska a služba neodchádzajú na dovolenku.Všetkým prajem jedno krásne nezabudnuteľné leto, plné zážitkov a nádherných skúsenosti. Nech Vám aj toto Desatoro na leto pomôže upevniť vzájomné vzťahy v rodine i mimo nej.

Veľa oddychu, pokoja a radosti Vám zo srdca praje

Mária Eškut