Odkaz spred 100 rokov do Nového Roku 2015


7.decembra 1914 pápež Benedikt XV dočasné prerušenie bojov I.svetovej vojny počas slávenia Vianoc 1914. Bojujúce strany odmietli oficiálny dočasný pokoj zbraní, no vojaci v zákopoch počas Vianoc vyhlásili svoj vlastný, neoficiálny, mier.


Môj vnuk, Nicholas (20), je členom mužského speváckeho zboru Choir Leoni vo Vancouveri, ktorý je najznámejším mužským speváckym zborom v Britskej Kolumbii a možno aj v celej Kanade. Nicholas nás pozval na ich vianočný koncert, ktorý mal názov „All is calm“ (všade je ticho, kľud,pokoj). Minulý piatok vo vancouverskom „Playhouse“ z hrdiel viac ako 50 mužov zaznievali anglické, francúzske a nemecké vianočné piesne, ktoré návštevníkom vo vypredanom hľadisku priblížili skutočnú históriu Vianoc zpred 100 rokov, kedy protisebe bojujúci britskí a nemeckí vojaci vyšli zo svojich zákopov a stretli sa, bez zbraní, na území „nikoho“. Koncert “All is calm” bol úžasný, provokujúci, inšpiračný, smutný ... Pokoj, mier, porozumenie medzi znepriatelenými bojujúcimi stranami boli jeho nosnou témou ...

Vianoce 1914


Koncom novembra 1914 francúzske a anglické spojenecké vojská zastavili postup nemeckej armády na severe Francúzska pred tým, ako by bol “padol” Paríž. Protistojace armády zazerali na seba z línií zákopov ťahajúcich sa od Anglického kanála po Švajčiarsko. Medzi nimi bolo územie “nikoho”, ktorí bolo miestami menej ako 50m široké.


Život v zákopoch bol hrozný. Neustále odstreľovanie, streľba z guľometov, delostrelecká paľba si každú chvíľu vyžiadali desiatky obetí. Matka Príroda k tomu pridala dážď, miestami so snehom a zimu zachádzajúcu “za nechty”. Zákopy boli na mnohých miestach zaplavené vodou.


5.decembra 1914 vydal General Sir Horace Smith-Dorrien rozkaz, v ktorom sa (voľne preložené z http://www.1914-1918.net/truce.htm) hovorí: “Morálka vojakov je v tomto čase veľmi ohrozená. Skúsenosť z tejto ako aj z každej inej vojny dokazuje, že vojaci nachádzajúci sa v zákopoch v tesnej blízkosti nepriateľa ľahko “skĺznu” do vojenskej letargie a do životného postoja “ži a nechaj žiť”. Preto nariaďujem všetkým veliteľom, aby “vtlačili” do podriadených “útočného ducha”. Každý pokus o nadviazanie priateľstva s nepriateľom, neoficiálne stretnutia bez zbrane, sú preto absolutne zakázané”.

Britskí aj nemeckí vojaci v zákopoch dostali z domu obrovské množstvo listov a vianočných darčekov. Kráľ Juraj V. poslal každému vojakovi, námorníkovi a zdravotnej sestre vianočnú kartu. Princezná Mary poslala zase každému slúžiacemu vojakovi vianočný darček.

14., 18. a 19. decembra podnikli britské jednotky masívne útoky na nemecké pozície. Skončili však neúspešne, s veľkými stratami na životoch.

Na Štedrý Večer mnohí nemeckí a britskí vojaci začali spievať vo svojich zákopoch vianočné koledy tak, aby ich bolo počuť aj v zákopoch nepriateľa. V deň Narodenia Pána niekoľkí nemeckí vojaci vyšli zo svojich zákopov a cez územie “nikoho” sa blížili k britským zákopom s volaním “Merry Christmas” v jazyku svojich nepriateľov. Briti sa spočiatku obávali nejakého nemeckého triku, ale keď videli neozbrojených Nemcov, sami vyšli tiež zo svojich zákopov a podali si ruky so svojimi nepriateľmi.


Spriatelení nepriatelia si vymieňali darčeky, cigarety, slivkový puding a spoločne spievali vianočné koledy. Vraví sa, že na jednom mieste dokonca si nemeckí a britskí vojaci zahrali “priateľský” futbalový zápas. Mnohí vojaci využili tento krátkodobý pokoj zbraní, aby pochovali telá svojich padlých kamarátov ležiacich medzi nepriateľskými zákopmi.


Tento takzvaný Vianočný Mier 1914 nastal iba 5 mesiacov po vypuknutí 1.svetovej vojny a bol posledným príkladom gavalierskeho postoja medzi nepriateľmi vo vojne. Viackrát sa behom tejto vojny nepodarilo. Každý ďalší pokus bol tvrdo potačený disciplinárnymi opatreniami veliteľstva znepriatelených armád. Tento príklad je však vzrušujúcim dôkazom, že pod brutálnym stretom zbraní sa vždy skrýva srdce človeka, túžiace po pokoji, porozumení a láske. Ani svetový konflikt nedokáže zničiť ducha vianočných sviatkov.

Redakcia časopisu Slovo z Britskej Kolumbie želá všetkým vám, svojim čitateľom, autorom, sponzorom a priaznivcom, aby ste si nastálo uchovávali vo svojich srdciach odkaz Vianoc, nádej, lásku, vieru v dobro, porozumenie, bratstvo bez ohľadu na okolnosti, v ktorých sa nachádzate.

Osobne Vám prajem, aby rok 2015 bol pre Vás rokom správnych rozhodnutí, ktorých výsledkom bude pravda, dobro a krása.

A všetkým nám, žijúcim doma na Slovensku alebo v zahraničí, želám mier, mier v duši, v rodine, na pracovisku, v komunite, v médiach, v parlamente, ale hlavne na našom starom kontinente, aby pápež František nemusel žiadať “pokoj zbraní” v Európe počas nasledujúcich Vianoc.


Jožo Starosta
Redaktor a vydávateľ časopisu Slovo z Britskej Kolumbie.