Toto webové sídlo sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Sila komunity

Komunita je spoločenská skupina jednotlivcov, ktorých spája spoločný cieľ, spoločná viera, záujmy, preferencie, potreby, náruživosť, nebezpečenstvo, spoločné územie, reč a hromada iných spoločných atribútov, ktoré určujú identitu jednotlivcov v komunite a stupeň ich spolupatričnosti.

V komunite je sila, hlavne ak všetci ťahajú za ten istý špagát tým istým smerom. Ak všetci súhlasia s cieľmi, zámermi a pravidlami komunity a podľa nich sa aj správajú. Ak trávia spolu čas a navzájom sa podporujú. Silná komunita vie podržať jednotlivca.

Komunitou je rodina, ale i politická strana, filatelistický klub, ale i zločinecký gang, emigrantská pospolitosť, ale i spevácky zbor, cirkevná obec, ale i partia drogistov, kláštorné spoločestvo, ale aj milovníci pohárika, národ, ale aj fejsbuková skupina.

Každý z nás je členom mnohých komunít. Prečo? Lebo som sa do komunity narodil, lebo je mi v tej komunite dobre, lebo taká je doba, lebo mám z toho výhody, lebo tam môžem vyniknúť, lebo ma tam potrebujú, lebo tam môžem slúžiť svojim blížnym. Určite každý z nás má svoje dôvody na príslušnosť k rôznym komunitám.

V každej komunite zohrávame svoju vlastnú úlohu-rolu. Možno aktívne spolupracujeme na dosiahnutie cieľa komunity, možno sa pasívne nechávame unášať prúdom. Možno sme vodcovia, možno nasledovníci. Možno svojou činnosťou komunitu budujeme, možno, nechtiac, podrývame jej základy. Možno staviame na dobrých vlastnostiach ostatných členov, možno sa sústreďujeme na nedostaky iných. Možno sa chceme vyšplhať na čelo za každú cenu, možno ponúkame svoje schopnosti na úžitok iným.Slovenská komunita v osade sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri
v 70-tých rokoch minulého storočia

V Kanade, v krajine, ktorá je od základu multi-kulturálna, naši spoluobčania, naši blížni, patria väčšinou do iných, nám vzdialených komunít, založených na iných kultúrnych, spoločenských, náboženských princípoch. Severoamerická tradícia nám ponúka známe krajanské spolky ako 1. Katolícku Slovenskú Jednotu, Kanadskú Slovenskú ligu, ale i menej známe organizácie ako Katolícku Ženskú Ligu, Kolumbových Rytierov, a či dokonca kluby, ktorých mená nám môžu znieť viac, či menej exoticky ako Chambers of Commerce, Rotary Club, Lions Club, Optimist Club, Kiwanis, Zonta International, Civitan a iné. Čo vieme o týchto komunitách? Sme uzavretí do nášho spôsobu rozmýšľania alebo otvorení pre pochopenie odlišnosti prostredia, v ktorom žijeme?

Do akej komunity patríš ty? Do akej by si chcel patriť? V akej komunite sa môžu naplno rozvinúť tvoje schopnosti? V akej komunite by si chcel pomáhať iným? Prečo si v Kanade? Cítiš sa členom slovenskej komunity v Britskej Kolumbii? Prečo čítaš tieto riadky?

Áno, v komunite je sila. Hlavne ak všetci ťahajú za ten istý špagát tým istým smerom. Ktorým smerom spoločne potiahneme slovenskú komunitu v Kanade, v Britskej Kolumbii, vo Vancouveri?

Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/