2009 - "Set Free to Live and to Love"Asi každý z nás pozná, čo je predvianočný zhon, spojený s nákupmi vianočných darčekov, upratovaním, pečením a inými vecami, ktoré sa už nejako stali súčasťou nášho života. Nemali ste niekedy chuť prežiť tento krásny predvianočný čas očakávania príchodu Ježiša na svet iným spôsobom?

V decembri naša slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminster dostala takúto možnosť. Privítali sme medzi sebou otca Eliasa Vellu a Dianu Mascharenhas, ktorí nás počas troch dní posledného adventového víkendu sprevádzali duchovným seminárom “Set free to live and to love”.

Kňaz Elias Vella je známy exorcista, ktorý vykonáva svoju pastoračnú činnosť na Malte. Jeho prednášky o vnútornom uzdravení a oslobodení sú obľúbené v mnohých krajinách sveta, ako napríklad Anglicko, Nemecko, Indonézia, Brazília, Austrália. Je častým návštevníkom Slovenska, kde jeho sa jeho prednášky a semináre tešia veľkej obľube medzi laikmi i kňazmi.

Diana Mascarenhas vedie spolu s jej manželom evanjelizačnú školu v Bangalore, Indii a má veľa skúsenosti v psychologickom a kresťanskom poradenstve.

Otec Elias a Diana neboli veľmi známi v Kanade a tobôž nie v našom Vancouverskom Arcibiskupstve. Napriek tomu, že seminár prebiehal naozaj len niekoľko dní pred Vianocami, v pastoračnom centre v Rosemary Heights (Surrey, BC) sa zišlo takmer 150 účastnikov. Mnohí dali takto ďalšiu možnosť Bohu, aby viac pôsobil v ich živote, iní zase chceli možno zakúsiť niečo nové alebo snáď si iba trošku oddýchnuť od predvianočného zhonu. Niektoré dvojice si účasť na tomto seminári dali ako vzájomný vianočný darček.

Nech bol dôvod akýkoľvek, dôležité bolo to, čo im slová o. Vellu a Diany priniesli do ďalšieho života. Rada by som spomenula aspoň zopár myšlienok z tohto seminára. Elias Vella povedal, že niekedy nastanú v živote človeka chvíle, kedy už ľudské úsilie, či už lekárov alebo psychológov nestačia na vyriešenie jeho problémov, a vtedy prichádza na rad “kristoterapia”. Možno sú to naše zranenia z detstva, neodpustenie, rozvod, smrť dieťaťa, či chýbajúca rodičovská láska…veci, ktoré nám bránia žiť plnohodnotný život. Vtedy hľadáme NIEKOHO, kto by nám pomohol zodpovedať otázku “Prečo?”. Mnohí sme dostali odpovede na naše “prečo?”.

Linda Hu, jedna z účastníkov napísala nám napísala: ”Z Dianinej prednášky som sa naučila, že všetci sme formovaní našou minulosťou a nikto nemôže úplne rozumieť druhému človeku, lebo niekedy nerozumie ani sebe samému. Všetci potrebujeme oslobodenie, aby sme boli skutočne sami sebou. Ale ako? Byť dostatočne v tichosti, aby sme počuli Pánov hlas, ktorý nám povie, kým naozaj sme a aby sme zároveň prijali jeho nekonečnú lásku, ktorá všetko ostatné robí nepodstatným. Boh nám dáva silu, aby sme mohli konfrontovať tie dlho ukryté veci v nás, pôjde s nami do minulosti a pomôže nám prijať našu minulosť…

Aj keď proces uzdravovania z vnútorných rán je zdĺhavý, je tu vždy NIEKTO, kto nás dokáže milovať bezhraničnou a úprimnou láskou a to láskou, ktorá uzdravuje. Marie Kosmanovej sa dotkla práve táto časť z úvah o. Vellu: „Jedine vtedy dosiahneme úplné uzdravenie, keď cítime božiu lásku. To znamená, že ON nás miluje a my jeho lásku musíme pochopiť nielen rozumom, ale hlavne srdcom”.

Seminár „Set us free to live and to love“ bol pre mnohých iba začiatkom cesty hľadania pravdy, uvedomovania si svojich životných rán a starostí, hľadania odpovedí na životné otázky. Trojdňová duchovná obnova presiahla každé očakávanie a kto prišiel s otvoreným srdcom, tak mu Pán ukázal novú cestu.

Vďaka tomuto semináru sme si tiež mohli uvedomiť, aký je nedôležitý predvianočný zhon a ako sú “svetské” predvianočné starosti nepodstatné a ako je zároveň dôležité sa starať o to, aby sme vždy cítili pokoj, radosť a lásku v srdci, ktoré potom môžeme rozdávať svojim blízkym. Keď je naša duša “zdravá”, tak potom aj život je plnší a krajší.

Jana Zelísková

Attachment Size
Surrey.BC_.Canada.December.2009.pdf 2.99 MB
setfree2009.700.jpg 219.57 KB