Vďaka za podporu vydávania Slova z Britskej Kolumbie.

Vašu podporu vo výške si vysoko vážime.