Vancouver Sun o Slovensku na MS 2010

Slovensko je na MS 2010 v Južnej Afrike. Hoci je to na opačnej strane Zemegule, Peter Levarský zo Surrey, člen farskej komunity sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, si nenechá újsť túto príležitosť a osobne sa pôjde pozrieť na výkony našich futbalistov do Johanesburgu.

Na základe Petrovho rozhovoru s redaktorom Vancouver Sun, tento významný denník vychádzajúci v Britskej Kolumbii uverejnil včera, 26.mája 2010 pekný článok o Slovensku, slovenskom futbale ako i o Petrovom nadšení pre futbal a očakávaniach z jeho "púte" do "zasľúbenej futbalovej zeme".

V článku sa o.i. píše:

South Africa 2010 was Slovakia's fourth attempt to qualify it as an independent nation. The achievement is significant for a country of just 5.4 million. However, the World Cup is not a foreign place for Slovaks, who participated in eight tournaments from 1934 to 1990 as part of the former Czechoslovakia.

Original article in Vancouver Sun