Adolf P. Záturecký, Žalm 90 a Slovenské voľby


Dnes, u nás v Kanade, je 9.marca 2012. Zajtra budú voľby. Na Slovensku.

Tesne po voľbách v r. 2010 som v letnom čísle časopisu Slovo z Britskej Kolumbie uverejnil príhovor s názvom "Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva". Zdá sa mi, že s odstupom 2 rokov tento príhovor nestratil nič na aktuálnosti. Preto si ho dovoľujem zopakovať. Dnes, jeden deň pred voľbami. Na Slovensku.

Pred viac ako 100 rokmi, 1.júla 1904, zomrel Adolf Peter Záturecký, slovenský pedagóg, publicista, jazykovedec a zberateľ ľudovej slovesnosti. Ako 60 ročný, sedem rokov pred svojou smrťou, vydal zbierku Slovenských prísloví, porekadiel a úsloví. Táto monumentálna zbierka obsahujje približne 13,000 položiek. Všetky sú zdrojom múdrosti nahromadenej v našom národe počas mnohých storočí.

Ako si ustelieš, tak si ľahneš.
Kto seje vietor, ten bude žať búrku.
Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.


Takéto príslovia a porekadlá sa dajú ľahko modifikovať aj pre iné oblasti každodenného života. Skúsme sami doplniť nasledujúce vety.
  • Akú výchovu, vzdelanie, aké ideály dávame mladej generácii, takú ...
  • Aký príklad starostlivosti o dôchodcov ukazujeme mladým ľuďom, taký ...
  • Ako chránime prírodu a životné prostredie, tak ...
  • Aký vzťah máme k iným národnostiam, taký ...
  • Ako hodnotíme iné náboženstvá, tak ...
  • Aký máme vzťah k nenarodenému životu, taký ...
  • Ako dokážeme tolerovať rozdielne názory iných, tak ...
  • Ako sa staráme o svoje zdravie, tak ...
  • Ako milujeme svojho blížneho, tak ...
Zajtra budú u nás, na Slovensku, voľby. Zvonku, hlavne zo zámoria, je ťažko hodnotiť domácu politickú situáciu. Predvolebná kampaň, predvolebné sľuby, vzájomné napádanie, stranníckosť niektorých médií, nezáujem mnohých voličov, správanie sa kandidátov, voľby zo zahraničia, to všetko bolo pre mňa menej priehliadné než hmla nad Atlantikom. Jedno však viem s určitosťou. Slovenské príslovia a porekadlá sú platné aj pre novozvolených slovenských politikov, pre tých, čo budú zostavovať vládu, aj pre tých, čo budú v opozícii.

Ako budú plniť svoje predvolebné sľuby, takú podporu budú mať od svojich voličov. Ako budú vystupovať v parlamente, takú budú mať obľubu medzi obyvateľmi Slovenska. Ako sa budú správať ku svojim politickým oponentom, tak sa oni budú správať k nim. Ako budú klásť záujem občanov Slovenska nad osobné záujmy, tak ich budú hodnotiť prichádzajúce generácie. Ako budú budovať pokoj a porozumenie s okolitými štátmi, tak sa mierová Európa premietne do prospešnej budúcnosti Slovenska.

Áno, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Nie je však ľahké byť politikom. Nie je ľahké nájsť správne slová a činy a “volať do hory” tak, aby z nej prišla “správna ozvena”. Na to je treba mať aj politickú a štátnickú múdrosť.

Viacerí politici minulosti môžu slúžiť ako vzor politickej a štátnickej múdrosti. Ja, keby som bol politikom, tak okrem slovenského príslovia “Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva” by som si vzal za vzor jedného z najúspešnejších politikov všetkých čias, ktorému nemožno uprieť lásku k národu, ktorá stála nad všetkým ostatným, nad osobným pohodlím, aj nad osobnou bezpečnosťou.

Tradícia mu pripisuje tieto slová: “Pane, stal si nám útočišťom z pokolenia na pokolenie ... Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile, osemdesiat ... A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdosť srdca ... Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života ... Upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj.” Áno, bol to Mojžiš, ktorý v 90. Žalme, pravdepodobne na ceste zo zajatia do zasľúbenej zeme, pripravoval zákony pre svojich súkmeňovcov.Dovoľte mi jednu otázku. Bolo by pre Slovensko i Slovákov v zahraničí prospešné, keby každý slovenský politik, vládnucí i opozičný, mal ustavične na mysli slovenské príslovie “Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva” a rovnako slová 90. žalmu “Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdosť srdca”?

Jožo Starosta