2010 - 07 (Jul) - Hody v New Westminsteri

V Slovenskej republike je 5. júl štátnym sviatkom svätých Cyrila a Metoda. Je to významný deň aj pre našu slovenskú farnosť v New Westminsteri, v Britskej Kolumbii na pobreží Pacifiku. Náš kostol je zasvätený týmto slovanským vierozvestcom a patrónom Európy – takže v nedeľu, ktorá je najbližšie k 5.júlu mávame obyčajne hody.

Ani tento rok nebol výnimkou. Hody sme mali 4. Júla. Hlavným celebrantom slovenskej sv. Omše bol Otec Kazimír zo Slovenska, ktorý nás vo svojej “hodovej” kázni vyzval k jednote, ktorá je rovnako potrebná doma na Slovensku ako aj ďaleko od rodného kraja a k vernosti “Dedičstvu Otcov”.Popoludní bol piknik v “Hume” Park. Je to veľké parkové priestranstvo neďaleko od kostola, kde tradične poriadame slovenské pikniky už po mnoho a mnoho rokov. Tento rok nám počasie veľmi neprialo. Napriek chladnejšiemu vánku a dáždíku, ktorému neustále “viseli nohy”, sa v3ak v parku zišlo viac ako 50 krajanov pri dobrom guláši, priateľskej debate a aj pri túžbe spláchnuť si hrdlo nápojmi, ktoré neslobodno v Kanade na verejných priestranstvách konzumovať.

Nakoniec, ako ukazujú fotografie, každý si prišiel na svoje.

Tohoročný piknik, ako aj pikniky v uplynulých dvoch rokoch pre potreby farnosti , obrázkami aj videom zdokumentoval pán Ján Plaček z Bratislavy, ktorý je na návšteve u svojej dcéry Slávky. Vďaka, pán Plaček. js