Udalosti

Titlesort icon All terms
1. január 1993 - vyhlásenie Slovenskej Republiky 1993, Bíroš, Brostl, Ďurovič, Este nie, Friedman, Intribus, Janek, Košláb, Kuba, Levársky, Lunter, Oravec, Starosta, Štofánik, Tobiáš, Oslavy výročia vyhlásenia Slovenskej Republiky, Pred 25 rokmi, Obrázok z histórie, Udalosti, Útržky z histórie, História v obrázkoch
12th Annual Christmas Bake & Craft Sale 2012, Bertha, Britská Kolumbia, Este nie, Gabriela, Kanada, Sts. Cyril and Methodius Parish news, Vancouver a okolie, Obrázok z histórie, Udalosti
1950 - Tragická smrť Juraja Jurču Vancouver a okolie, Udalosti
1959 - Slovenskí usadlíci v Britskej Kolumbii na Queensborough Číslo 07, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Udalosti
1960 - Z histórie farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster 1960-1969 Fr. Wiliam Lacko, SJ, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Slovenská farnosť v New Westminster, Obrázok z histórie, Udalosti, Útržky z histórie
2008-02-28: Ozvena z Vranova zaznie v Britskej Kolumbii Udalosti
2009 - 03 (Marec) - Podpredseda vlády SR v New Westminstri Číslo 07, Vancouver a okolie, Udalosti, Vzácne návštevy vo farnosti
2009 - 04 (April) - Veľkonočný Jarmok (Blanka Ondrášeková) Číslo 07, Vancouver a okolie, Udalosti
2009 - 08 (August) - Volejbalový turnaj Číslo 08, Vancouver a okolie, Udalosti
2009 - Stretnutie generácií v New Westminstri Vancouver a okolie, Obed pre seniorov, Obrázok zo súčasnosti, Národné, kultúrne, spoločenské podujatia, Udalosti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • next ›
  • last »