Nová kniha: Náboženský život Slovákov v KanadeMyšlienka venovať sa téme obsiahnutej v knihe , ktorá neskôr dostala názov „Náboženský život Slovákov v Kanade“, sa zrodila ešte v roku 2003, keď na svet prišla naša prvá kniha „Slováci v Kanade svojimi očami“. V tejto tematicky široko koncipovanej knihe nemohol byť venovaný dostatočný priestor podrobným dejinám slovenských cirkví, farností a zborov, ktoré sa vo veľkej miere zaslúžili o rozvoj slovenskej komunity v Kanade.


Na titulnej strane knihy je fotografia z prvého sv. prijímania v kostole St. Peters Slovak Catholic Church v Thunder Bay, v roku 1941. Slovenský kňaz zo Slovenského Benediktínskeho Rádu z Cleveland, Ohio, Rev. George Ľuba O.S.B, bol vo farnosti od 1934 do 1950.


Až v roku 2009 sa nám podarilo získať dostatok financií z rôznych projektov a grantov a mohla vzniknúť samostatná kniha na túto špecifickú tému, ktorá bola koncom roku 2009 vytlačená na Slovensku v martinskej Neografii v celkovom náklade 520 kusov. Vyšla v dvojjazyčnej slovenskej a anglickej verzii, v tvrdej väzbe, vo formáte 280 x 240mm a má 186 strán, pričom jeden jej exemplár váži vyše 1,2 kilogramu. Viac ako 150 kníh zostalo na Slovensku a ďalších 350 kusov bolo v roku 2010 zaslaných kontajnerovou dopravou do Kanady .
V knihe dostali priestor všetky vierovyznania, o ktorých sa dodnes v Kanade zachovali historické stopy. Kniha ešte len čaká na svoje oficiálne uvedenie na Slovensku , ktoré sa predpokladá v roku 2011, lebo doteraz sa nepodarilo nájsť adekvátne a dôstojné miesto na jej prezentáciu. Treba však uviesť , že celoštátna katolícka televízia LUX jej venoval pätnásťminútovú reportáž, v ktorej sám autor predstavil slovenskej verejnosti námet a obsah knihy. Reportáž bola odvysielaná v rámci pravidelnej relácie „Kniha“, ktorá mala premiéru 15. septembra 2010 a odvtedy bola niekoľkokrát reprízovaná, takže sa s ňou mohlo zoznámiť mnoho divákov na Slovensku i v Česku. Relácia sa stretla s priaznivou odozvou, a to napriek tomu, že knihu nie je možné kúpiť na Slovensku vo voľnom predaji.

Náboženstvo malo významné miesto v živote Slovákov v Kanade už od príchodu prvých slovenských priekopníkov do Kanady . Hneď na začiatku knihy sa v úvode píše:


Fotografia je z Midland, z Ontária z roku 1950. Na fotografii sú farníci Toronskeho kostola Sv. Cyrila and Metoda. Stoja pri vlaku, ktorý ich mal všetkých zobrať do Midlandu kde je umiestny “Slovensky kriz”.


„Ranní slovenskí prisťahovalci, ktorých nazývame aj priekopníci, si pri príchode do Kanady okrem odhodlania tvrdo pracovať priniesli málo, svoju vieru v Boha, slovenskú bibliu a kufor s osobnými vecami a pár kusmi oblečenia. Oblečenie sa nehodilo do drsného letného a ešte menej do extrémneho zimného kanadského počasia, ale biblia sa im zišla, pretože sa k nej obracali dennodenne.“

Kniha mapuje život Slovákov v Kanade z hľadiska vplyvu cirkvi a náboženstva na ich duchovný, morálny, kultúrny a spoločenský život i na zachovanie slovenského jazyka a národného dedičstva v Kanade.


1100. výročie osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Fotografia je z Torontských osláv v Canadian National Exhbition Bandstand v roku 1963. Na obrázku sú Gréckokatolícki kňazi, ktorých mená sa nám doposiaľ nepodarilo zistiť.

„Náboženstvo Slovákov prešlo v Kanade v priebehu 125 rokov, od počiatkov až dodnes, veľmi tŕnistou cestou. Je spojené s históriou dávno zabudnutých drevených kostolíkov v Alberte a ďalších oblastiach, kde doteraz zostali zhmotnené pamiatky dokazujúce, že Slováci boli zbožní a chodili do vlastných kostolov. Niečo ako prostý nápis “Zdravas Mária!” nad oltárom, ktorým začínali svoju modlitbu k Matke Božej. V čase najväčšieho rozmachu existovalo po celej Kanade viac ako 20 slovenských kostolov, v ktorých sa po slovensky šírilo slovo Božie. Prešlo takmer 80 rokov od príchodu prvých Slovákov, kým sa dospelo k takémuto počtu kostolov. Zlaté obdobie sa datuje od konca päťdesiatych rokov do polovice sedemdesiatych rokov20. storočia, trvalo teda okolo 25 rokov.“

V kanadskom prostredí, kde existovala slovenská farnosť či zbor, prežívali tiež slovenská kultúra a slovenský jazyk. V kostoloch pred oltárom zneli slovenské piesne, slovenske básne a v kostolných halách sa hrávali slovenské divadla a neskôr tancovali folklórne tance. Na rôznych dobročinných zábavách si celé generácie Slovákov a Sloveniek našli svojich životných partnerov, a tým odolávali anglickej asimilácii a odďaľovali ju .

“Nové tisícročie neprinieslo pre slovenské kostoly nič dobré. Starnutie farníkov, asimilácia ich detí a vnúčat a klesajúci počet členov slovenských farností viedli k tomu, že mestá ako Winnipeg, Sarnia, Windsor, Welland, Markham a Montreal ostali bez slovenského kostola či farnosti. Kostoly a farnosti v ostatných mestách zatiaľ prežívajú, ale len Farnosť svätého Cyrila a svätého Metoda v Mississauge, Ontario môžeme označiť za naozaj prosperujúcu.”

V súčasnosti je však realita taká, ako ju opisujú záverečné vedy úvodu knihy. „Táto kniha sa snaží oživiť históriu náboženského života Slovákov v Kanade za posledných stodvadsaťpäť rokov. V niektorých prípadoch to nie je šťastný príbeh a mnohokrát končí nešťastne - zatvorením kostola, stratou slovenských bohoslužieb a smrťou posledného slovenského člena kongregácie, ale taká je história Slovákov v Kanade.”

Knihu je možné objednať cez internet na stránke www.slovak.com/books/ alebo elektronickou poštou na autorovej adrese a . Cena knihy je 40 CAD plus poštovné.

Zoznam autorových predchádzajúcich publikácií, ktoré sa dajú objednať rovnakým spôsobom:

* „75. výročie slovenského folklóru v Kanade“(1998)
* „Slováci v Kanade svojimi očami“(2003)
* „75. výročie evanjelickej Cirkvi Narodenia Krista pána vo Windsore“(2003)
* „Vojvodinskí Slováci v Kanade“(2005)
* „Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine“ (2008)
* „Náboženský život Slovákov v Kanade“(2010)

Ondrej Miháľ


Kanadský Charge d’affair Kenneth Sooley z Kanadskej Ambasady v Belehrade a Ondrej Miháľ, autor knihy pri príležitosti vernisáže knihy v Bačskom Petrovci 25. júla 2010.

Poznámka autora knihy: Málo ľudí vie, že Evanjelická Slovenská Kanada je skoro 80% zložená zo Slovákov z Vojvodiny. Preto premiéra knihy bola v Báčskom Petrovci za účasti Kanadského Charge d’affair Kenneth Sooley z Kanadskej Ambasady v Belehrade. Prítomných bolo okolo 75 ľudí. Slovenské médiá venovali veľa času a priestoru problematike, ktorej sa kniha venuje.


Do casopisu: Viac fotografií si môžete pozrieť na https://sk-bc.ca/node/1402