Slovo z Britskej Kolumbie v číslach

Úspešne sme zavŕšili 3. rok vydávania nášho časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Doposiaľ sme vydali 12 čísel, v ktorých sme uverejnili viac ako 170 článkov a viac ako 300 fotografií. Väčšina článkov bola v slovenčine (84%), mnohé boli v agličtine (15%) a zopár bolo v českom jazyku (1%).

Najčastejšie svojimi článkami prispievali Jožo Starosta, Mária Eškut, Andrej Doboš, Marta Styk, Mária Vrabčeková, Pavol Hollosy, Bystrík Brázda, Jurkovičová Jana, Marcella Krupa a Natasha Nagy.

Toto sú všetci prispievatelia, ktorí prispeli aspoň s jedným článkom do časopisu Slovo z Britskej Kolumbie: Andrejčák Gary, Antonič Paul, Bebjak Mariana, Beblár Jozef, Behan Daniel, Benes Nicole, Benna Agnes, Beranová Zdenka, Berka Dušan, Black Tea and B.M.A., Borovský Norbert, Boshnak Števo, Brazda Bystrík, Bugár Peter, Daniš Jaroslav, Doboš Andrej, Eškut Mária, Harceg Tibor, Hollosy Pavol, Hupka Tomáš, Janikova Eva, Jurkovičová Jana, Kele František, Kinček Roman, Kohucik Fero, Kopanický Juraj, Kovalcikova Marika, Krivák Jana, Kráľ Rastislav, Krč Henrich, Krupa Marcella, p.Kun, Lacko Viliam SJ (+), Lhota Ladislav, Lišiak Stanislav, Matovčíková Mária, Mečar Viliam, Mesároš Števo, jr., Mihal Ondrej, Nagy Natasha, Neumann Viktor, Olexa Michal, Ondrášeková Blanka, Oravec Timotej, Palko Bertha, Rolniková Alena , Sabová Jelena, Spišiak Ondrej, Starick Eddie, Starosta Jozef, Starosta Katarína, Styk Marta, Šimo Marián, Šutka Ján, misionár, Ujo, Volentier Ján, Vrabčeková Mária a Zelísková Jana.

Vytlačenie a distribúcia 12 čísel Slova z Britskej Kolumbie nás stáli okolo $20,000. Náš časopis vychádza hlavne vďaka finančnej podpore Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Z ostatných finančných sponzorov sa treba hlavne poďakovať p. Petrovi Levárskemu, p. Štefanovi Mesárošovi zo Slovenska, dr. Viktorovi Neumannovi, honorárnemu konzulovi p.Stanislavovi Lišiakovi a p. Jurajovi Adamcovi.

Toto sú všetci sponzori, ktorí nás v uplynulých rokoch podporili menšou, či väčšou sumou: bohuznámy, Boshnak Števo, Čarnogurský Viera, Červienka Edit a John, Fisherová Iva, Goodboog, In Memoriam John & Mary KIKTA, Jestráb Pavel, Maroš Helen, Mesároš Štefan, Mikulica Milan, Neumann Viktor, Ondrášeková Blanka, Plan B, Rechner Vincent, Shakin Not Stirred Lounge and Grill, Sinclair Travel, Stanislav Lišiak, Honorárny konzul SR, Torra Enterprises, Tulis Roman, Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zborovianová Martina.

Časť finančných nákladov na vydávanie nášho časopisu pokrývame poplatkami za inzerciu. Medzi najčastejších inzerentov patria Milan Štefančík, Torra Enterprises (Peter Levarský) a Sinclair Travel (Peter Husár).

Toto sú všetci inzerenti, ktorí nás v ulynulých 3 rokoch podporili umiestnením inzerátu v našom časopise: Airport Shuttle, Anco Enterprises Ltd., CSLI, Czechrose Natural Therapy, Equilibrium Homeopathy, Goodboog, Hollosy Pavol, Lake Shore Paradise, Torra Enterprises (Peter Levarský), Mikulica Milan, Pixel Plus, Plan B, Pottery by Karla, Sinclair Travel, Shakin Not Stirred Lounge and Grill, Slovak Olga, Stuart Crown & Co., Štefančík Milan, Tatra Imports, Večná Spomienka a xEURO.

Malou, ale nezanedbateľnou čiatkou prispievajú na pokrytie nákladov aj čitatelia, ktorí si predplatili náš časopis, a ten im prichádza pravidelne poštou. Prvým našim predplatiteľom bol p. Mikuláš Trenčiansky, ktorý nám zostal verný do dnešného dňa a ktorému touto cestou zo srdca ďakujeme.

Toto je zoznam všetkých minulých i terajších predplatiteľov: Brazda Marta, Brough Olga, Bubancova Magdalena, Carnogursky Viera, Cook Alica, Feranec Rudolf (Sona), Fusekova Jarka, Harceg Tibor, Hosek Jan, Janekova Anezka, Jestrab Pavel, Kapralik Chrissie, Kasanic Milan, Kluchova Helenka, Laubova Lenka, Lepore Anna, Martinek Jozef, Maros Rudy, Matejicka John, Mesaros Štefan, Minka Tomas, Mikus Julius, Nagy Ivan, Ondruš Paľo, Rechner Vincent, Stolarik Mark, Svitek Milan, Tothova Sylvia, Trenčiansky Mikuláš, Trnovsky Tibor, Olsovsky, Veidner Peter, Volentier John Maria, Vyzinkar Henrieta a Vlado a Zborovianova Martina.

Zvláštnu vďaku treba vysloviť nášmu grafikovi, Danielovi Behánovi, ktorí z amatérskych autorských príspevkov dokáže vytvoriť časopis vysokej profesionálnej úrovne.

Všetkým našim spolupracovníkom, čitateľom, autorom, sponzorom, inzerentom, grafikovi, jazykovým korektorom, ako aj pracovníkom tlačiarne Isaac Print It Productions zo srdca ďakujeme.

Jožo Starosta