1970 (?) - Renovácia kostola, haly a prístavba garážeZačiatkom 70-tych rokov prebehla renovácia kostola, haly a prístavba garáže. Po skončená renovačných prác bol na hale slávnostný obed, z ktorého je spoločná fotografia. Stojaci zľava: Frank Beneš, Štefan Horvát z Krásnej Hôrky, Gustáv Pajerchin z Krásnej Hôrky, Andy Vitkay (brat Jozefa Vitkay spomínaného vyššie), Jozef Tobiáš, John Rajčan, Gusto Halenár. Sediaci zľava: Štefan Duraj, Steve Mašura, Fr. Ján Žabka SJ, Ján Kukucha.

Na kostolnej veži je Andy Vitkay.