1970 (?) - Slovenská hala

Slovenská hala pri kostole bola hneď od začiatku miestom stretnutí miestnych Slovákov pri krstoch, svadbách, pohreboch, alebo duchovných, národných, spoločenských a kultútnych podujatiach. Fotografia z konca 70-tych alebo zo začiatkz 80-rokov je z podujatia, ktorého presný dôvod sa nám doposiaľ nepodarilo zistiť. Sú na ňom však hojne zastúpené všetky generácie farníkov. Medzi známe tváre patria: Tereza Michalec, Fabry, Štencel, Mike Mičko, Fajkoš Jozef, Margaret Varga, Mary Kikta, John Gala, Miriam Fajkošová, Jan Kikta, John Beneš, Vivian Fajkošová, Michelle Mičko, Štefan Maňuch, Ed Oravec, Manie Varga, Manželia Voluntierovci, Mary Tobiáš, Sonja Dano, Drobný, Zuzka Oravec (Levarský), Denis Radzo, Dano a Joe Maršala.