2009-05-15: Tlačová konferencia k cestovaniu do USA, 19.5.2009 na MZV SR

V súvislosti s vyhodnotením výsledkov zavedenia bezvízového styku pri turistických cestách do Spojených štátov amerických, ako aj prvých skúseností s on-line registráciou do USA, bude 19. mája 2009 o 11:00 hod na Ministerstve zahraničných vecí SR tlačová konferencia za účasti štátnej tajomníčky MZV SR Diany Štrofovej, Chargé d’Affaires veľvyslanectva USA v Bratislave Keitha Eddinsa a konzula Simona Hankinsona. Na konferencii sa bude hovoriť aj o problematike cestovania pred letnou turistickou sezónou.

Akcia: Tlačová konferencia k skúsenostiam zo zavádzania bezvízového styku s USA
Termín: 19.5.2009 o 11,00 hod.
Miesto: MZV SR, Hlboká cesta č.2, Bratislava

Novinári sa registrujú 10 min. pred začiatkom tlačovej konferencie pri hlavnom vchode MZV SR.

Foto a audio z tlačovej konferencie zverejní MZV SR na svojej internetovej stránke: www.mzv.sk v klikateľnom odkaze >>Galéria médii pod SPRÁVAMI.