2009-05-22: Predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí u Ministra zahraničných vecí

Hľadanie možností na zlepšenie starostlivosti o krajanov bolo hlavnou témou dnešného stretnutia ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka a predsedníčky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Vilmy Prívarovej.

Minister M. Lajčák vyjadril jednoznačnú podporu posilneniu postavenia úradu a ubezpečil o pripravenosti zastupiteľských úradov SR aj naďalej poskytovať všestrannú pomoc a súčinnosť v starostlivosti o našich krajanov v
zahraničí.

Minister Lajčák sa zvlášť zasadzuje o urýchlené vyriešenie problému šírenia signálu slovenskej televízie na území Maďarska, Srbska, Rumunska a ďalších krajín, kde žije početnejšia slovenská komunita, ale aj o zabezpečenie kvalitných slovenských učiteľov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Na stretnutí sa hovorilo aj o využívaní grantovej schémy a prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci pri podpore krajanských komunít v Srbsku a na Ukrajine. Predsedníčka úradu V. Prívarová tiež informovala ministra o
pripravovaných podujatiach na podporu rozvoja slovenských komunít v zahraničí.

Hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR
Telefón: 00421-2 / 5978 3010
Mobil: 00421-918 / 660 040
Fax: 00421-2 / 5978 3019
E-mail: